Ajankohta: 2.–3.2.2016 klo, aloitus to klo 10
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 16
Kohderyhmä: Ensisijaisesti insinöörit, joilta puuttuu käytön valvojan pätevyyteen tarvittavia opintoja.
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Ammattiopinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 27.1.2017
Hinta: 660,00 + alv 24%
 

Tavoite:
Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • omaa alikonemestareilta vaadittavan koulutuksellisen tietämyksen kattiloista, niiden toiminnasta ja turvallisesta käytöstä
  • osaa suunnitella kaukolämpöjärjestelmiä
  • osaa laskea höyrytekniikan laskuja ja käyttää niissä tarvittavia apuvälineitä (vesihöyryn h,s-piirros ja höyrytaulukot).

Sisältö ja toteutus:

Kattilalaitoksiin liittyvät säädökset. Lämminvesikattilat, niiden polttoaineet, polttoaineiden käsittely, polttolaitteet, palaminen, hyötysuhteeseen vaikuttavat tekijät, kaukolämpökeskukset  ja kaukolämpöjärjestelmä, höyrytekniikka.

Lisätiedot:
Opettaja Hannu Sarvelainen (hannu.sarvelainen@kyamk.fi)

 

Arviointi:
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Täydennyskoulutus toimisto, p. 044 702 8221, taydennyskoulutus@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli teet perumisen tämän jälkeen, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.