Ajankohta: 11.1.-7.3.2021
Koulutuspaikka: Learn digitaalinen oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Sari Toijonen-Kunnari

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 27.12.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat kertoa myyjälle ja ostajalle miten sitova kauppasopimus syntyy ja mitkä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ovat irtaimen kaupassa. Tunnistat immateriaalioikeuksien suojaamisen tarpeet yritystoiminnassa ja osaat suunnitella yrityksen markkinoinnin niin, ettei se loukkaa muiden oikeuksia.

Sisältö:
Miten sitova kauppasopimus syntyy ja millä perusteilla kauppasopimus voi olla pätemätön? Mitkä ovat myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet irtaimen omaisuuden kaupassa? Miten yritysten välinen kauppa eroaa kuluttajakaupasta ? Miten elinkeinonharjoittaja voi suojata oikeuksiaan? Miten immateriaalioikeudet on otettava huomioon markkinoinnissa?

Toteutus:
Kauppaoikeus käsittää useita eri osa-alueita, joista keskeisimpiä ovat sopimusoikeus, markkinaoikeus, kuluttajaoikeus ja immateriaalioikeus.
Opintojakso on jaettu aihekokonaisuuksiin, jolloin osa-alueet jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi. Asioiden syvällinen ymmärtäminen ja oppiminen vaatii Learnissa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Learnissa olevat aineistot ja osia seuraavista teoksista:

  • Hoppu, Esko & Hoppu, Kari 2012. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki: Talentum.
  • Kyläkallio, Kalle 2018. Yritysjuridiikka. Helsinki: Edita

Learnissa on opintojakson sisällön ja toteutuksen mukaiset osa-alueet, joissa on runsaasti aineistoa.

Arviointi:
Kauppaoikeuden pääpiirteiden hallinta ja soveltaminen oppimistehtävissä. Yksilötyönä ja pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät. Itsearviointi ja vertaisarviointi.

a. Osaat käyttää johdonmukaisesti kauppaoikeuden ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
d. Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.

Arviointiasteikko:
0-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää