Ajankohta: 22.8.-30.11.2019, lähiopetus to 22.8. klo 8.00-11.30., ti 17.9. klo 8.00-16.00, ti 15.10. klo 8.00-14.00 ja ma 11.11. klo 14.30-18.00
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Katja Komonen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
Ilmoittautuminen päättyy: 11.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti kehittämistoimintaan liittyvää käsitteistöä.
Tunnistat järjestö- ja nuorisotyön ajankohtaisia kehittämishaasteita ja osaat arvioida niissä olevia kehittämistarpeita.
Tunnet kehittämistarpeen arvionnin erilaisia analyyttisiä menetelmiä.
Tunnet kehittämisprosessin läpi viemiseen soveltuvia kehittämismenetelmiä.
Osaat suunnitella tavoitteellisen kehittämisprosessin kehittämisen menetelmiä soveltaen.
Osaat dokumentoida ja raportoida opinnäytteenä toteutettavan kehittämisprosessin.
Tunnet kehittämistoiminnan eettiset vaatimukset ja osaat vastata niihin käytännössä.

Sisältö:
Miten työelämän ja ammattialan kehittämistarpeita voidaan havaita ja analysoida?
Millaisia metodologisia lähtökohtia kehittämistoiminnassa on?
Millaisia kehittämismenetelmiä voidaan soveltaa kehittämisprosesseihin?
Miten kehittämisprosessi etenee?
Miten kehittämisprosessia arvioidaan?
Mitä on kehittämistoiminnan etiikka?

Toteutus:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä. Syyskuun, lokakuun ja marraskuun lähiopetuskerroille laaditaan itsenäisesti ennakkotehtävät, jotka tukevat lähiopetuskertojen teemoihin orientoitumista, ja joita hyödynnetään lähiopetuskertojen ryhmätyöskentelyissä.

1 op = 27 h opiskelijan työtä, eli kokonaistyömäärä on 135 h.

Opiskelumateriaali:
Osoitetaan opintojen alkaessa.

Arviointi:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen (vähintään 50% läsnäolo) sekä hyväksyttävästi laadittuja ennakkotehtäviä (3kpl).

Arviointiasteikko hyväksytty/hylätty.

Opiskelija osaa
a) Osaat hankkia työelämän kehittämiseen tähtäävää tietoa kehittämismenetelmistä
b) Osaat tuottaa kriittisesti ammattialan kehittämistarpeita koskevaa työelämätietoa
c) Osaat suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti vaativan työelämän ja ammattialan kehittämiseen tähtäävän kehittämisprosessin
d) Osaat viestiä asiantuntevasti ammattialan kehittämistiedon tuottamista ja kehittämistä koskevista tavoitteista ja prosesseista

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää