Ajankohta: 23.8.-17.12.2021, lähiopetuspäivät 24.8., 21.9., 18.10. ja 16.11.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Katja Komonen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 1.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Osaat käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti kehittämistoimintaan liittyvää käsitteistöä.
 • Tunnistat nuorisokasvatuksen toimintaympäristöistä nousevia ajankohtaisia kehittämishaasteita ja osaat arvioida niissä olevia kehittämistarpeita.
 • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida itsenäisesti vaativan työelämän ja ammattialan kehittämiseen tähtäävän kehittämisprosessin.
 • Tunnet kehittämistoiminnan eettiset vaatimukset ja osaat vastata niihin käytännössä.

Sisältö:

 • Miten työelämän ja ammattialan kehittämistarpeita voidaan havaita ja analysoida?
 • Millaisia metodologisia lähtökohtia kehittämistoiminnassa on?
 • Millaisia kehittämismenetelmiä voidaan soveltaa kehittämisprosesseihin?
 • Miten kehittämisprosessi etenee?
 • Miten kehittämisprosessia arvioidaan?
 • Mitä on kehittämistoiminnan etiikka?

Toteutus:

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, ryhmätyöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä. Opintojakson lähiopetuspäivät ovat:

 • 24.8.2021 (4)
 • 21.9.2021 (8h, sisältää tiedonhaun opastuksen 2h)
 • 18.10.2021 (6h)
 • 16.11.2021 (4h)

Syyskuun, lokakuun ja marraskuun lähiopetuskerroille laaditaan itsenäisesti ennakkotehtävät, jotka tukevat lähiopetuskertojen teemoihin orientoitumista, ja joita hyödynnetään lähiopetuskertojen ryhmätyöskentelyissä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä hyväksyttävästi laadittuja ennakkotehtäviä (3kpl).

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali löytyy Learn- oppimisalustalta.

Arviointi:

 • Osaat hankkia työelämän kehittämiseen tähtäävää tietoa kehittämismenetelmistä.
 • Osaat tuottaa kriittisesti ammattialan kehittämistarpeita koskevaa työelämätietoa.
 • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida itsenäisesti vaativan työelämän ja ammattialan kehittämiseen tähtäävän kehittämisprosessin.

Arviointiasteikko: 0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää