Ajankohta: 10.1.-15.5.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Anna Forsström (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (YAMK), Talotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 26.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Tunnet teknologiajohtamiseen keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä. Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin. Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa.

Sisältö:

  • Kuinka organisaation ja yrityksen liiketoiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja osaamista kehitetään?
  • Miten varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset?
  • Mikä on teknologian rooli liiketoiminnassa?
  • Kuinka teknologioiden strateginen johtaminen tapahtuu?
  • Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta?
  • Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa?
  • Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Toteutus:
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Pääosin verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi:
Opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
c) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Arviointiasteikko:
0 – 5
 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160/Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää