Ajankohta: 15.9.-17.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettaja: Anna Forsström
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (YAMK), taloteknikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 27.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Tunnet kestävään teknologiaan keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä. Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin. Tunnet yrityksen tai organisaation laadunhallintaan ja laatutyöhön liittyviä toimenpiteitä ja käsitteitä. Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa.

Sisältö:

 • Mikä on kestävän teknologian rooli liiketoiminnassa?
 • Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta?
 • Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa?
 • Mitkä ovat kestävän teknologian perusperiaatteita?
 • Millaista teknologiaa tarvitaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa?
 • Millainen rooli kestävällä teknologialla on tutkimuksessa, koulutuksessa ja johtamisessa?
 • Kuinka yritykset kehittävät tuotteita ja palveluita kestävän teknologian alalla?
 • Mitä on laatu sekä miten laatua mitataan ja arvioidaan?
 • Kuinka yrityksessä toteutetaan jatkuvaa laadun ja osaamisen kehittämistä?
 • Mikä on tiedon merkitys organisaatiossa?
 • Mitä käsite tietojohtaminen pitää sisällään?
 • Miten kestävä kehitys määritellään?
 • Mitä vastuullinen liiketoiminta pitää sisällään?
 • Miten yritykset ottavat kestävän kehityksen huomioon liiketoiminnassaan?
 • Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 
Tehtävien suorittaminen itsenäisesti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintojakson materiaali jaetaan Learnissa.

Arviointi:
Osaat
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Arviointikriteereiden mukaan asteikolla 0-5.

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää