Ajankohta: 8.1.-30.4.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Soveltuva alempi korkeakoulututkinto
Opettaja: Anna Forsström
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (YAMK), taloteknikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 21.12.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Tunnet kestävään teknologiaan keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä.
 • Osaat kytkeä tietojohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin.
 • Tunnet yrityksen tai organisaation laadunhallintaan ja laatutyöhön liittyviä toimenpiteitä ja käsitteitä.
 • Osaat kehittää tuote-, prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö:

 • Mikä on kestävän teknologian rooli liiketoiminnassa? Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta? Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa?
 • Mitkä ovat kestävän teknologian perusperiaatteita? Millaista teknologiaa tarvitaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Millainen rooli kestävällä teknologialla on tutkimuksessa, koulutuksessa ja johtamisessa? Kuinka yritykset kehittävät tuotteita ja palveluita kestävän teknologian alalla?
 • Mitä on laatu sekä miten laatua mitataan ja arvioidaan? Kuinka yrityksessä toteutetaan jatkuvaa laadun ja osaamisen kehittämistä?
 • Mikä on tiedon merkitys organisaatiossa? Mitä käsite tietojohtaminen pitää sisällään?
 • Miten kestävä kehitys määritellään? Mitä vastuullinen liiketoiminta pitää sisällään? Miten yritykset ottavat kestävän kehityksen huomioon liiketoiminnassaan?
 • Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille?

Toteutus:

 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 • Opintojaksolla suoritetaan tehtäviä itsenäisesti.

Opiskelumateriaali:
Löytyy pääosin opintojakson Learn-verkko-oppimisalustalta.

Arviointi:
Opiskelija osaa
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b) ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
c) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää