Ajankohta: 2.9.-15.12.2024. 

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus ja opintojen taso: 10 opintopistettä, opintojen taso on AMK 
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettajat: Mirka Lähdeniemi, Virva Korpinen, Riitta Tuikkanen, Katja Komonen
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautumisaika: 1.5.2023 – 18.8.2024
Perumisehto:   Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksu (120 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi
Hinta: 120 € (12 €/op). Hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä. Mikäli suoritat koko osaajakoulutuksen, on osioiden yhteishinta 360€.

 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Kestävä hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa -opintokokonaisuus (10 op) on osa Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutuskokonaisuutta (30 op). 
 
Voit suorittaa osaajakoulutuksesta pelkästään tämän yhden moduulin. Jos haluat suorittaa osaajakoulutuksen kokonaisuudessaan, ilmoittaudu myös kahteen muuhun moduuliin. Kaikki kolme moduulia ovat toteutuksessa 16.1.–31.3.2024, 4.4.–31.8.2024 ja 2.9.–15.12.2024. 
 
Mitä ovat osaajakoulutukset?
Osaajakoulutukset (laajuus 30 op) ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Kenelle Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutus on tarkoitettu?
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat uutta, ajankohtaista tietoa kestävän hyvinvoinnin periaatteista, kestävän hyvinvoinnin edistämisen menetelmistä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja viestinnästä. Koulutus antaa osallistujille työkaluja siihen, miten kestävää hyvinvointia voi edistää sekä omissa työtehtävissään että arjessaan. Koulutus antaa ajankohtaista ja laaja-alaista osaamista hyvän elämän ja kestävyysajattelun näkökulmiin.
 
Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutuksen tavoite
Osaajakoulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää kestävän hyvinvoinnin osaamista. Koulutus vahvistaa osallistujien tulevaisuusajattelua sekä antaa valmiuksia ja työvälineitä yksilöiden ja yhteisöjen ohjaamiseen kestävän hyvinvoinnin tavoitteiden suuntaisesti. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia organisaatioiden vastuulliseen kehittämiseen sekä kestävyyden ja hyvinvoinnin yhdistämiseen. Osallistujat saavat taitoja vastuullisuus- ja vaikuttajaviestintään.
 
Kestävän hyvinvoinnin osaaja  ajoitukset

 • Osaajakoulutus on suunniteltu suoritettavaksi vuoden aikana.
 • Osaajakoulutus koostuu kolmesta moduulista á 10 op.
 • Suosittelemme ilmoittautumaan yhteen moduuliin kerrallaan, jotta työmäärä ei muodostu liian suureksi.
 • Kun opiskelija on suorittanut kaikki kolme moduulia (30 op), hän saa todistuksen Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutuksen suorittamisesta.
 • Yksittäisten moduulien suorittamisesta saa opintosuoritusotteen.
 • Ilmoittautumaan pääsee alla olevista linkeistä.
 • Jokainen moduuli on tarjolla kolme kertaa vuoden aikana: 16.1.–31.3.2024, 4.4.–31.8.2024 ja 2.9.–15.12.2024.

Kestävän hyvinvoinnin osaaja -koulutuksen moduulit ja linkit ilmoittautumisiin

 1. Kestävä hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa (10 op) 
 2. Työkaluja kestävän hyvinvoinnin edistämiseen (10 op) 
 3. Vaikuttaminen ja vaikuttajaviestintä (10 op) 

Jos aiot suorittaa kaikki moduulit, suosittelemme edellä olevaa järjestystä. 

Tämä 10 op:n laajuinen moduuli syventää ja täydentää kestävän hyvinvoinnin osaamista sekä vahvistaa osallistujien tulevaisuusajattelua. Opintojaksoilla tarkastellaan laaja-alaisesti hyvää elämää ja kestävyysajattelua. Opintojaksojen avulla osaat kuvata ja arvioida oman työsi/työpaikkasi/organisaatiosi toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja osaat hyödyntää tulevaisuustietoa oman työsi ja työorganisaatiosi kehittämisessä.

 

Kestävä hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa 2.9.-15.12.2024 -kokonaisuuteen sisältyy kaksi opintojaksoa

1. Kestävä kehitys ja hyvinvointi (5 op) 

 • Tunnet kestävyyteen, kestävään kehitykseen, vastuullisuuteen, ekososiaaliseen sivistykseen ja kestävään hyvinvointiin liittyvät keskeiset käsitteet ja näkökulmat. 
 • Tunnet erilaisia hyvinvointiteorioita ja elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä. 
 • Tunnet kulutustottumusten ja elämäntapojen vaikutukset kestävän hyvinvoinnin toteutumiseen. 
 • Osaat kuvata ja arvioida oman työsi/työpaikkasi/organisaatiosi toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. 

Tämä opintojakso toteutetaan kokonaan ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun mahdollistavina verkko-opintoina. Opintojakson aikana etenet omaan tahtiin annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojaksolla ei ole videovälitteistä kontaktiopetusta. Opintojaksolla hyödynnetään materiaaleja, jotka ovat verkosta vapaasti saatavilla. Ohjeet aineistojen hakemiseen annetaan verkko-oppimisympäristö Learnissa osana oppimistehtäviä. Oppimistehtävät pitävät sisällään opiskelijan omaa tiedonhankintaa. Opintojaksolla käytetään aitoja esimerkkejä työelämästä. Opiskelijana voit tehdä opintojaksosta yksilöllisesti työelämäläheisen annettujen havainnointitehtävien kautta. Opintojaksolla etenet opintojakson toteutusajan puitteissa oman yksilöllisen aikataulusi mukaisesti. 

2. Kestävää tulevaisuutta tekemässä (5 op) 

 • Tunnet tulevaisuusajattelun ja ennakointityöskentelyn lähtökohdat ja peruskäsitteitä sekä ymmärrät tulevaisuustyöskentelyn merkityksen kestävän hyvinvoinnin edistämisessä. 
 • Osaat hankkia ja tuottaa tulevaisuustietoa toimintaympäristön muutoksista erilaisia tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä hyödyntäen. 
 • Osaat hyödyntää tulevaisuustietoa oman työsi ja työorganisaatiosi kehittämisessä. 

Opintojakso koostuu itsenäisesti tehtävistä tehtävistä ja oman osaamisen testaamisesta. Opiskelumateriaali koostuu hyvinvointia ja tulevaisuustyöskentelyä koskevasta kirjallisesta sekä videomateriaalista. Sähköinen materiaali löytyy Learn-alustalta tehtävänantojen yhteydestä. 

Työmäärä:
Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Tämän kokonaisuuden arvioitu työmäärä on siten n. 270 tuntia, eli 34 työpäivää.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828 / Tiina Valjakka.

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutusmaksu laskutetaan perumisesta huolimatta.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää