*** Edeltävyysehto: Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva AMK-tutkinto, jos työkokemus on digimarkkinoinnin alueelta. Tutkintotodistus ja ennakkotehtävän palautus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.

Laajuus: 30 opintopistettä, 1. lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 11.1.2022-31.12.2022
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto:Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva AMK-tutkinto, jos työkokemus on digimarkkinoinnin alueelta.Tutkintotodistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (ylempi AMK), digimarkkinoinnin johtaminen.

Ensisijainen kohderyhmä: Henkilöt, jotka käytännössä toteuttavat ja kehittävät pk-yrityksen digimarkkinointia. Työhön sisältyy tulos- tai kehittämisvastuita (asiantuntija/esimiesrooli), suunnittelua ja toteuttamista liittyen esim. sähköisiin asiakaspalvelukanaviin (verkkosivut, some, chat), verkkokauppaan, viestintään, asiakaspalvelutehtäviin, sisältöjen tuottamiseen, markkinoinnin automaatioon, markkinoinnin analytiikkaan tai myyntiin.

Huomaa, että opintojaksojen suoritukset ja tehtävät liittyvät digimarkkinoinnin ja -liiketoiminnan kehittämiseen omassa organisaatiossasi. Toivomme, että koulutukseen osallistuva työskentelee  digimarkkinoinnin parissa, koska koulutuksen sisältö ja tehtäväsuoritukset on rakennettu linkittymään opiskelijan omaan työhön.

Ennakkotehtävän löydät tästä (PDF).

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 1.12.2021 klo 9:00, ilmoittautuminen on avoinna 1.-7.12.2021.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 8

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, jotka oikeuttavat hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

Koulutus antaa kokonaiskuvan, varmuutta ja suunnitelmallisuutta yrityksen digimarkkinointiin:  

 • asiakasrajapinnan tehtävissä, viestinnässä, myynnissä,
 • asiakkaiden hankinnassa, asiakkuuksien hallinnassa ja asiakaspalvelussa
 • kanava- ja sisältöratkaisuissa.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tradenomi (Digimarkkinoinnin johtaminen) YAMK-koulutuksen opetussuunnitelman mukaiset.

Polkuopiskelijat suorittavat ensisijaisesti koulutuksen pakolliset opintojaksot (ydinopinnot). Suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Koulutuksessa on verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä.

Tällä hetkellä tiedossa olevat yhteiset oppimistapahtumat

 • 18.2.2022 klo 9 – 15 Mikkelin kampuksella, luokka D127, vain luentotallenteet
 • 10.3.2022 klo 8.30 – 12, verkossa, tallenteen voi katsoa myöhemmin
 • 31.3.2022 klo 8.30 – 12, verkossa, tallenteen voi katsoa myöhemmin
 • 13.4.2022 klo 8.30 – 12, verkossa, tallenteen voi katsoa myöhemmin
 • 4.5.2022 klo 8.30 – 12, verkossa, tallenteen voi katsoa myöhemmin

Lisäksi opintojaksoilla sovitaan muita verkkotapaamisia ja henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin liittyviä tapaamisia. Lähiopetuspäivissä on läsnäolovelvollisuus (pienryhmätyöskentelyä).

Vuonna 2022 toteutettavien ydinopintojen toteutusajat: 

 • Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä, 11.1.–27.3.2022
 • Markkinointi digitaalisissa kanavissa, 7.2.–30.4.2022
 • Asiakashankinta ja myynti, 14.3.–31.5.2022
 • Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa, 29.8.–31.10.2022
 • Asiakaskokemus, 19.9.–27.11.2022
 • Sisältömarkkinointi, 10.10.–11.12.2022

Muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Tradenomi (YAMK), digimarkkinoinnin johtaminen -tutkinto Xamkissa
https://www.xamk.fi/koulutukset/tradenomi-ylempi-amk-digimarkkinoinnin-johtaminen/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/226078/DMMI22KY/year/2021

Yliopettaja Heli Kesämaa. puh. 050 591 3215, heli.kesamaa@xamk.fi

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon:
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä. Lisäksi on käynnistettävä opinnäytetyö ja laadittava ja esitettävä opinnäytetyön suunnitelma seminaarissa hyväksytysti ennen hakua.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 8 ennakkotehtävän palauttanutta. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Ennakkotehtävä julkaistaan tällä sivulla 1.11. aamupäivän aikana. Ennakkotehtävän vastaus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle, samoin edeltävyysehdot täyttävä tutkintotodistus.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 14.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 826 6050, maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää