Ajankohta: 13.9.-30.11.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Jussi Seppänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 29.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Opiskelija
– osaa määritellä kiinteistöä ja kiinteistökauppaa koskevat käsitteet.
– kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat velvoitteet ja vastuut.
– tuntee myyjän virhevastuun.
– tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset.
– osaa käyttää kiinteistöä velan vakuutena.
– osaa laatia kiinteistökaupan sopimusehtoja.
– tuntee lainhuudattamista ja erityistä oikeutta koskevan keskeisen sääntelyn.

Sisältö:
Kurssilla käsitellään seuraavat aihealueet:
Kiinteistö käsite
Kiinteistötietojärjestelmä ja omistuksen kirjaaminen
Kiinteistösaannot
Erityinen oikeus
Rasitteet
Lohkominen
Kiinteistö vakuutena
Maanvuokra
Kiinteistön ja vuokraoikeuden kauppa
Virhevastuu kiinteistökaupassa
Kauppakirjan laatiminen

Toteutus:
Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajanlaatima materiaali

Oheislukemistona voi käyttää esim.
Maakaari, Jokela Marjut – Kartio Leena – Ojanen Ilmari, Talentum 2016 (verkkokirja).
Kiinteistön kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja).
Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019,
Vastuun rajat kiinteistön kaupassa, Pirkko Heikkinen, Alma, 2018 (verkkokirja)
Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja)                          

Lainsäädäntö:
Maakaari (12.4.1995/540, muutoksineen)
Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen)
Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931, muutoksineen)

Arviointi:
Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta.

Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö.

Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää