Ajankohta: 1.4.-6.6.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Jussi Seppänen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 20.3.2022
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Tämä on Xamkin avoimen AMK:n tarjontaan sisältyvä opintojakso.
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintojaksoille.

Tavoitteet:
Opiskelija

  • osaa määritellä kiinteistöä ja kiinteistökauppaa koskevat käsitteet
  • kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat velvoitteet ja vastuut
  • tuntee myyjän virhevastuun
  • tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset
  • osaa käyttää kiinteistöä velan vakuutena
  • osaa laatia kiinteistökaupan sopimusehtoja
  • tuntee lainhuudattamista ja erityistä oikeutta koskevan keskeisen sääntelyn

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

Kiinteistö käsite
Kiinteistötietojärjestelmä ja omistuksen kirjaaminen
Kiinteistösaannot
Erityinen oikeus
Rasitteet
Lohkominen
Kiinteistö vakuutena
Maanvuokra
Kiinteistön ja vuokraoikeuden kauppa
Virhevastuu kiinteistökaupassa
Kauppakirjan laatiminen

Toteutus:
Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin.

3 opintopistettä vastaa noin 80 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelumateriaali:
Opettajan laatima materiaali

Oheislukemistona voi käyttää esim.
Maakaari, Jokela Marjut – Kartio Leena – Ojanen Ilmari, Talentum 2016 (verkkokirja).
Kiinteistön kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja).
Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén,
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019,
Vastuun rajat kiinteistön kaupassa, Pirkko Heikkinen, Alma, 2018 (verkkokirja)
Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja)

Lainsäädäntö:
Maakaari (12.4.1995/540, muutoksineen)
Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen)
Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931, muutoksineen)

Arviointi:
Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita.
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta.
Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö.
Arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää