Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 8.10.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Opiskelija
osaa määritellä kiinteistöä ja kiinteistökauppaa koskevat käsitteet.
kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat velvoitteet ja vastuut.
tuntee myyjän virhevastuun.
tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset.
osaa käyttää kiinteistöä velan vakuutena.
osaa laatia kiinteistökaupan sopimusehtoja.
Tuntee lainhuudattamista ja erityistä oikeutta koskevan keskeisen sääntelyn.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

Kiinteistön käsite
Kiinteistötietojärjestelmä ja omistuksen kirjaaminen
Kiinteistösaannot
Erityinen oikeus
Rasitteet
Lohkominen
Kiinteistö vakuutena
Maanvuokra
Kiinteistön ja vuokraoikeuden kauppa
Virhevastuu kiinteistökaupassa
Kauppakirjan laatiminen

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.

Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan laatima materiaali

Oheislukemistona voi käyttää esim.
Maakaari, Jokela Marjut – Kartio Leena – Ojanen Ilmari, Talentum 2016 (verkkokirja).
Kiinteistön kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja).
Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén,
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019,
Vastuun rajat kiinteistön kaupassa, Pirkko Heikkinen, Alma, 2018 (verkkokirja)
Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja)

Lainsäädäntö:
Maakaari (12.4.1995/540, muutoksineen)
Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen)
Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931, muutoksineen)

Arviointi:
Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita.
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta.
Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö.
Arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää