Ajankohta: 11.1.- 30.11.2021
Koulutuspaikka: eKampus, verkko-opinnot /teoria, sekä syksyllä 2021 lähipäiviä (4) XAMK Mikkelin kampus
Laajuus: 10 op
Paikkamäärä: 28
Kohderyhmä: itsenäistä vastaanottotyötä ja potilastyötä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa tekevät sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt tai ensihoitajat – opintojakso sopii syventävänä myös kaikille muunlaista hoitotyötä tekeville.
Edeltävyysehto: Potilaan kliinisen tutkimisen menetelmien perusteet (5 op),
opintojakson hyväksytty suorittaminen
Opettajat: Jussi Hänninen  ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sairaanhoitaja(AMK), vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 16.12.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

Yleisten vaivojen arvioinnin perusteet 10 op – asiakaslähtöinen hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja neuvonta

TEORIAOSUUS (5op) opiskellaan itsenäisesti verkossa kevään 2021 aikana. Verkko-oppiminen sisältää kattavasti sekä hoitajan että lääkärin asiantuntijaluentoja, vuorovaikutteisia oppimistehtäviä, potilastapausten analysointia sekä lisämateriaaleja. Exam-tentti.

KLIININEN HARJOITTELU OPPILAITOKSESSA / SIMULAATIOHARJOITUKSET (5 op) järjestetään lähiopetuksena (yht. 4 lähiopetuspäivää ) Mikkelin kampuksella syksyllä 2021.

OSAAMISTAVOITTEET :

  • osaa ottaa yleisen sekä kohdennetun, tarkennetun oirekohtaisen anamneesin tarkoituksenmukaisen, systemaattisen ja johdonmukaisen tiedon keräämisen kautta erilaisilla potilasryhmillä joissain yleisissä vaivoissa hoitajan vastaanotolla
  • osaa toteuttaa yleisen ja oirekohtaisen kliinisen tutkimisen, jossa tutkittavan vointia arvioidaan oireiden erityispiirteiden mukaan hoitajan vastaanotolla
  • pystyy tunnistamaan ja arvioimaan eräitä yleisimpiä vaivoja hoidon tarpeen arvioimiseksi
  • pystyy pohtimaan erotus(työ)diagnostiikkaa ja tekemään työdiagnoosin näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen
  • tuntee joitain sellaisia lisä(työ)diagnostiikan keinoja, joita tutkittavan tarkennettu tilanarvio saattaa edellyttää
  • tietää asiakkaan hoitoketjuja sisältäen konsultaatiot sekä lähetekäytännöt lääkärille asiakasturvallisen hoidon varmistamiseksi
  • hankkii sellaiset valmiudet, jotta pystyy aloittamaan opiskelijan itsensä sekä työnantajan vastuulla olevan ohjatun harjoittelun (lääkärin tai kokeneen kollegan ohjauksessa) ammatillisen osaamisensa kehittämiseksi
  • tietää ja ymmärtää hoitajan ja lääkärin vastuualueiden erot potilaan terveydentilan arvioinnissa

SISÄLTÖ:
kipeä niska/hartia, kipeä selkä, punoittava tai kipeä silmä, hengitysoireet, korvavaivat, vatsavaivat, gynekologiset ongelmat, päänsärky, masennus

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Jussi Hänninen
(etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää