Ajankohta: 21.4.- 22.9.2021
Kevään 2021 lähiopetuspäivät ovat:
21.4. klo 12-15.30
28.4. klo 8.15-14
5.5. klo 12-15.30
17.5. klo 12-15.30
19.5. klo 8-16
24.5. klo 12-15.30
26.5. klo 8-16 ja 
31.5.2021 klo 12-15.30
Syksyn 2021 lähiopetuspäivät ovat:
18.8. klo 12-15.30
25.8. klo 8.15-15.30
8.9. klo 9-16
15.9. klo 8-16 ja
22.9.2021 klo 12-15.30

Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Laajuus: 10 op
Paikkamäärä: 25
Kohderyhmä: Ensisijaisesti ammattiopisto SAMIedun lähihoitajaopiskelijat. Koulutus sopii myös lähihoitajiksi valmistuneille.
Opettajat: Jaana Dillström ja Anu Muhonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi sekä Marja-Riitta Saavalainen, etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 4.4.2021
Hinta: 120 €. 2. asteen opiskelijoille maksuton.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tavoitteet:

 • Tutustut kliinisen hoitotyön perusteisiin ja haavanhoitoon.
 • Osaat hoitaa eri ikäisiä potilaita/asiakkaita turvallisesti käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä.
 • Osaat keskeiset hoitotoimenpiteet ja osaat käyttää niissä tarvittavia välineitä ja laitteita oikein ja turvallisesti.
 • Osaat seurata potilaan/asiakkaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta.
 • Osaat ohjata ja tukea potilasta/asiakasta hoidossa sekä omahoitoon sitoutumisessa.

Sisältö:

Kliinisen hoitotyön perusteet, 3 op:

 • Mitkä ovat kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet?
 • Mitkä ovat kliinisen hoitotyön tavallisimmat diagnostiset tutkimukset?
 • Miten hyödynnät ABCDE-protokollaa ja NEWS-kriteereitä potilaan peruselintoimintojen häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa?
 • Miten hyödynnät strukturoitua raportointimenetelmää (ISBAR) tiedonkulun turvaamiseen?
 • Mitkä ovat infektiotautien syntymekanismit, kehon puolustusjärjestelmä ja infektiotautien ehkäisykeinot?
 • Mitkä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?

Kliinisen hoitotyön perusteet: harjoittelu, 3 op:

 • Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
 • Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
 • Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
 • Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
 • Tiedät ja ymmärrät ammatillisen vastuusi ja tunnet terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.

Haavanhoito, 3 op:

 • Erilaiset haavatyypit, haavan paranemisprosessi, haavanhoidon arviointia.
 • Kroonisten haavojen hoidon periaatteet ja haavapotilaan kokonaistilanteen kartoittaminen.
 • Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät.
 • Säärihaavat/ laskimo- ja valimoperäisten säärihaavojen tunnistaminen ja pääperiaatteita hoitomenetelmistä.
 • Diabeettisen jalkahaavan tunnistaminen ja pääperiaatteita hoitomenetelmistä.
 • Haavapotilaan ravitsemuksen merkitys ja ohjaaminen

Ohjaus ja omahoidon tukeminen: Motivoiva haastattelu, 1 op:

 • Miten rakennetaan hyvä vuorovaikutteinen ohjaussuhde?
 • Miten arvioit potilaan/asiakkaan voimavaroja?
 • Miten tuet ja motivoit asiakkaan/potilaan hoitoon sitoutumista ja edistät hänen osallisuuttaan hoitoon sekä hallinnan tunteen vahvistumista?
 • Miten ohjaat läheisiä asiakkaan/potilaan hoidossa ja hoitoon sitoutumisessa?
 • Miten kehität ohjausosaamistasi?

Kliiniset taidot lähihoitajille, 10 op -kokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

 1. Kliinisen hoitotyön perusteet, 3 op (sisältää myös kesäopintoja verkossa)
 2. Kliinisen hoitotyön perusteet: harjoittelu, 3 op
 3. Haavanhoito, 3 op
 4. Motivoiva haastattelu, 1 op

Toteutus:

Opintojaksot toteutetaan lähiopetuksena, käytännönharjoituksina, simulaatioina sekä verkko-opiskeluna Learn-verkko-oppimisympäristössä.

10 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 270 tunnin työmäärää.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 312 5090 /Heidi Väisänen

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää