Ajankohta: Opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Toisen asteen lähihoitajaopiskelijat, jotka haluavat syventää osaamistaan ja jotka aikovat mahdollisesti hakea sairaanhoitajatutkinto-opiskelijaksi sekä valmistuneet lähihoitajat, jotka haluavat syventää ja lisätä omaa osaamistaan.
Edeltävä osaaminen: Hoitotyön perustiedot ja taidot
Opettaja: Anu Muhonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 27.3.2022. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

  • Hallitset perustiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä toiminnoista sairaanhoitajan työssä.
  • Osaat vastata hoidon tarpeeseen tarkoituksenmukaisilla hoitotoimilla terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi.            
  • Osaat toimia aseptisesti oikein.

Sisältö:
Hoitotyön toiminnot rajatuin osin: Aseptiikka (tavanomaiset varotoimet), injektion anto (i.m ja s.c), enteraalisesta ravitsemuksesta huolehtiminen (nenämahaletku), erittäminen (katetrihoito) ja vitaalielintoimintojen tarkkailu.

Toteutus:
Opintojakso on tarkoitettu toisen asteen lähihoitajaopiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja jotka aikovat hakea sairaanhoitajatutkinto-opiskelijaksi. Opintojakso soveltuu myös lähihoitajataustaisille, jotka haluavat syventää ja lisätä omaa osaamistaan.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisalustalla. Opetus sisältää verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, tietotestejä ja kokoavan lopputentin verkkoympäristössä. Verkkoluennot ja tehtävät eivät ole sidottu tiettyihin kellonaikoihin.

Voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi opintojakson toteutusajan puitteissa. Tämä opintojakso on avoinna ja suoritettavissa omaan tahtiin ja etenet opintojaksolla, kun edellinen osio on suoritettu. Itseopiskelu verkko-oppimisympäristössä mahdollistaa sinulle oman aikataulun luomisen sekä itsenäisen ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

  • Rautava-Nurmi H., Westergård A., Henttonen T., Ojala M. & Vuorinen Sinikka 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Helsinki: SanomaPro Oy.
    (Hoitotyön taidot ja toiminnot on tilattavissa myös digikirjana Ellibsin verkkokaupasta.)
  • Muu opintojakson alussa annettava materiaali Learn-alustalla.

Arviointi:

  • Opintojakson tehtävät ja tietotestit arvioidaan hyväksytty / hylätty periaatteella Xamkin arviointikehikon mukaisesti. Arviointikehikko on nähtävissä opintojakson Learn-alustalla. 
  • Lopputentti arvioidaan numeerisesti arviointiasteikolla 1-5, josta muodostuu opintojakson arvosana.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,puh. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

eEDU-hanke

Tämä koulutus on osana eEDU – Verkko-oppimisen kehittäminen -hanketta. 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää