Ajankohta: 17.1.2022-17.1.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot sisältäen pääsääntöisesti itsenäistä työskentelyä sekä aloitustapaamisia verkossa sekä muita verkkoluentoja ja -tapaamisia.
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä (op), alempi AMK.
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat täydentää osaamistaan kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajana. Koulutus on tarkoitettu myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Olli Rissanen, Ulla-Riikka Vänskä, Hanna-Leena Lipsanen ja Laura Hokkanen

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 21.12.2021. Huomaathan, että maksuton 30 vuorokauden perumisoikeus päättyi pe 17.12.2021.
Hinta: 360 €, laskutus kahdessa erässä aina lukukausien alussa. Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.

Oletko jo suorittanut sosionomin AMK-tutkinnon ja haluat syventää osaamistasi kouluhyvinvoinnin sekä kuraattorityön näkökulmasta? Haluatko opiskella uutta alaa ja olet kiinnostunut kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön liittyvistä ilmiöistä?

Kouluttaudu Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajaksi! Tällä hetkellä kouluhyvinvointi ja siihen liittyvät ilmiöt puhuttavat kovasti. Yhteiskuntamme tarvitsee koulutettuja ammattilaisia erilaisiin työtehtäviin koulumaailmassa – Tarve on suuri. 

Koulutuksessa ei ole edeltävyysvaatimuksia ja pääset mukaan vaikka et tällä hetkellä työskentele koulumaailmassa. Opiskelu tapahtuu joustavasti verkossa ja se onnistuu myös oman työn tai muun opiskelun ohessa. Koulutuksen myötä rakennat itsellesi myös vertaisverkostoa tulevaisuutta varten.

Kouluhyvinvointiin ja kuraattorityön osaajakoulutuksen suorittanut opiskelija osaa hyödyntää osaamistaan työelämässä ja tunnistaa kouluhyvinvointiin liittyviä ilmiöitä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa.
 

Tavoitteet ja sisältö: 
Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja -koulutus koostuu kahdesta teemamoduulista: 

 1. Orientaatio toimintaympäristöön ja kuraattorityöhön, 11 op 
 2. Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä, 19 op
   

Orientaatio toimintaympäristöön ja kuraattorityöhön, 11 op -teemamoduuli sisältää seuraavat opintojaksot:

Koulukuraattori asiantuntijana oppilaitoksessa, 5 op
17.1.-28.2.2022. Ryhmä A:n virtuaaliluennot järjestetään maanantaisin 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2. ja 21.2.2022 klo 17-18.30. Ryhmä B:n virtuaaliluennot järjestetään keksiviikkoisin 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2. ja 23.2.2022 klo 17-18.30. Opiskelijalle ilmoitetaan maanantaina 20.12.2021 (maksuttoman perumisajan päättymisen jälkeen) mihin ryhmään hän kuuluu.

Opintojaksolla:

 • perehdyt koulukuraattorin ammattiin ja työnkuvaan
 • ymmärrät oppilaille annettavan tuen ja ohjauksen laaja-alaisen merkityksen
 • tiedostat roolisi lastensuojelun palvelukokonaisuudessa
 • ymmärrät kotien ja koulun sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja mahdollisuudet oppilaitostyöskentelyssä
 • perehdyt yksilöllisen ja yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon toimintatapoihin

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä ja itsearviointitehtäviä luentojen teemoihin liittyen. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti.

Oppilaitos toimintaympäristönä, 3 op
8.3.-1.5.2022. Verkkoluennot järjestetään ti 8.3., ti 29.3. ja ti 26.4.2022 klo 15-17.

Opintojaksolla:

 • hahmotat ja ymmärrät suomalaisen koulujärjestelmän toimintaperiaatteet
 • perehdyt keskeiseen lainsäädäntöön
 • ymmärrät moniammatillisen työskentelyn merkityksen ja mahdollisuudet oppilaitostyöskentelyssä

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.

Erityiskasvatus koulussa, 3 op
1.9.-1.11.2022. Verkkoluennot järjestetään ti 13.9., ti 11.10. ja ti 15.11.2022 klo 15-17.

Opintojakson päätyttyä:

 • tunnistat lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita koulussa
 • osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia koulussa
 • tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän
 • ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa
 • osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä, periaatteita ja ammatillisia käytäntöjä
 • osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä
 • tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.

Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä, 19 op -teemamoduuli sisältää seuraavat opintojaksot:

Projektityö, kouluhyvinvointi, 5 op
1.4.-30.9.2022. Kolme verkkotapaamista: pe 6.5. aloitus, pe 9.9. välitapaaminen ja pe 28.10.2022 lopetus klo 15-17.

Projektityö suuntautuu kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön sisältöihin painotuksena ennaltaehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Opintojakson päätyttyä:

 • tunnet projektityön vaiheet ja osaat tehdä projektisuunnitelman kouluyhteisössä toteutettavaksi
 • osaat kehittää kumppanuuslähtöisesti ja innovatiivisesti uudenlaisia yhteistyön ja ohjauksen menetelmiä, työkäytäntöjä tai palveluprosesseja sosiaalialan ja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi

Opintojakson suoritukseen kuuluu verkkotapaamisiin aktiivinen osallistuminen ja oman projektityön suunnittelu, toteutus ja arvioiminen.

Mediaosaaminen ja online-työn mahdollisuudet, 4 op
7.4.-30.9.2022. Verkkokontaktit to 7.4.2022 klo 9-12 ja pe 30.9.2022 klo 9-11

Opintojakson päätyttyä:

 • osaat käyttää verkko-ohjaamisen välineitä
 • tunnet keskeisiä nuorisotyön verkkototeutuksen malleja
 • saat edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä verkossa
 • pystyt hyödyntämään luovasti mediaosaamisen mahdollisuuksia koulu- ja oppilaitosympäristössä

Opintojaksoon kuuluu kaksi verkkokontaktikertaa sekä verkko-ohjausta.

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö (nonstop-aloitus), 5 op
1.5.-31.7.2022 tai joustavasti opiskelijan valitsemana ajankohtana.

Opintojaksolla:

 • pohdit turvallisen ja hyvinvoivan työyhteisön elementtejä
 • tutustut keskeiseen lainsäädäntöön
 • saat välineitä kriisitilanteen kohtaamiseen ja käsittelemiseen sekä työsuojelun perustietopaketin
 • jäsennät omaa rooliasi turvallisen ja hyvinvoivan kouluyhteisön jäsenenä
 • kiusaamisen vastainen työ koulussa ja oppilaitoksissa
 • saat tietoa ja käytännön ohjeita turvallisuutta lisäävistä toimenpiteistä ja toimintamalleista, uhkatilanteista, ennakoinnista sekä uhkatilanteissa toimimisesta

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina sisältäen kolme verkkotenttiä. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin joko kesäopintona tai sinulle valitsemana ajankohtana. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

Mikäli olet suorittanut tämän opintojakson aiemmin Xamkissa, sinun ei tarvitse suorittaa sitä uudelleen. Huomaathan, että osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja Xamkissa.

Monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja kouluyhteisössä, 5 op
1.11.-31.12.2022. Virtuaaliluennot pidetään pe 4.11. klo 15-17 ja pe 16.12.2022 klo 15-17

Opintojakson päätyttyä:

 • osaat määritellä kulttuurin käsitteen ja ymmärrät kulttuurin merkityksen ihmisten välisessä toiminnassa
 • tunnistat monikulttuurisuuden taustoja ja ajankohtaisia ilmiöitä
 • ymmärrät ja kunnioitat toisen kulttuurin omasta kulttuuristasi poikkeavia piirteitä
 • olet omaksunut kulttuurista ymmärrystä ja osaat työskennellä kulttuurisensitiivisellä työotteella

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.

 

Toteutus:
Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja -koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelutapoina ovat verkkoluennot, verkkotapaamiset ryhmän kanssa, itsenäiset ja mahdolliset ryhmätehtävät, itseopiskeltava kirjallinen materiaali sekä verkossa käytävät keskustelut. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin ja -tapaamisiin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Suurin osa virtuaaliluennoista ja -tapaamisista nauhoitetaan ja ne ovat tarvittaessa katseltavissa myös myöhemmin.

Koulutukseen sisältyy seitsemän opintojaksoa. Opintojaksojen lisäksi opiskelijoille järjestetään aloitusinfo etätilaisuutena (tammikuussa 2021), kesäpäivä Savonlinnan kampuksella (pe 3.6.2022 klo 12 alkaen) ja todistusten jakopäivä Savonlinnan kampuksella (pe 13.1.2023 klo 15). Osallistuminen em. tilaisuuksiin on vapaaehtoista. Päivien ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö (nonstop-aloitus), 5 op -opintojakso on mahdollista suorittaa nonstop-aloituksena alkavana verkko-opintojaksona, vaikka ei olisi hyväksyttynä opiskelemaan Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja, 30 op kokonaisuuteen.
 
Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli noin 100 työpäivää.

Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutusvastaava Olli Rissanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

 

HUOM! TÄMÄ KOULUTUS ON PÄÄTTYNYT!
Voit tutustua vuonna 2024 alkavaan Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op -koulutukseen tämän linkin kautta.

Lisäksi sinun kannattaa seurata Facebook-sivujamme sekä tilata uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla uusista koulutuksistamme. Halutessasi voit myös ilmoittautua Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö (nonstop-aloitus), 5 op -opintojaksolle tämän linkin kautta. Opintojakso on maksuton kaikille osallistujille ja sisältyy Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op -koulutukseen.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää