Ajankohta: 8.1.-31.12.2024
HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot sisältäen pääsääntöisesti itsenäistä opiskelua, pienryhmätyöskentelyä, verkkoluentoja ja etätapaamisia.
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, AMK
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää osaamistaan kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajana. Koulutus on tarkoitettu myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Lisätiedot: Huomaathan, että voit suorittaa Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op ja Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op -koulutukset haluamassasi järjestyksessä. Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I ja II muodostavat 60 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, jonka suorittamalla henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan sosiaalialalle, kasvatusalalle tai käyttäytymistieteisiin suuntautuneen korkeakoulututkinnon, on kelpoinen koulukuraattorin tehtävään. Tutustuthan tarkemmin koulukuraattorin kelpoisuusehtoihin oheisesta linkistä: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Olli Rissanen (opintovapaalla 31.12.2023 saakka), Hanna Haatainen, Hanna-Leena Lipsanen, Hannele Pulkamo (koulutusvastaava 7.8.-31.12.2023) ja Niina Pietikäinen

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 10.12.2023
Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kahdessa erässä (á 180 €) aina lukukausien alussa (tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Oletko jo suorittanut sosionomin AMK-tutkinnon ja haluat syventää osaamistasi kouluhyvinvoinnin sekä kuraattorityön näkökulmasta? Haluatko opiskella uutta alaa ja olet kiinnostunut kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön liittyvistä ilmiöistä?

Kouluttaudu Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajaksi! Tällä hetkellä kouluhyvinvointi ja siihen liittyvät ilmiöt puhuttavat kovasti. Yhteiskuntamme tarvitsee koulutettuja ammattilaisia erilaisiin työtehtäviin koulumaailmassa – Tarve on suuri.

Koulutuksessa ei ole edeltävyysvaatimuksia ja pääset mukaan vaikka et tällä hetkellä työskentele koulumaailmassa. Opiskelu tapahtuu joustavasti verkossa ja se onnistuu myös oman työn tai muun opiskelun ohessa. Koulutuksen myötä rakennat itsellesi myös vertaisverkostoa tulevaisuutta varten.

Kouluhyvinvointiin ja kuraattorityön osaajakoulutuksen suorittanut opiskelija osaa hyödyntää osaamistaan työelämässä ja tunnistaa kouluhyvinvointiin liittyviä ilmiöitä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa.

Huomaathan myös, että Xamk Pulsen Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I ja II -koulutukset muodostavat 60 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, jonka suorittamalla henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan sosiaalialalle, kasvatusalalle tai käyttäytymistieteisiin suuntautuneen korkeakoulututkinnon, on kelpoinen koulukuraattorin tehtävään. Tutustuthan tarkemmin koulukuraattorin kelpoisuusehtoihin oheisesta linkistä: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®
 

Tavoitteet ja sisältö:
Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op -koulutus koostuu kahdesta teemamoduulista: 

 1. Orientaatio toimintaympäristöön ja kuraattorityöhön, 15 op 
 2. Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä, 15 op

Voit tutusta opetussuunnitelmaan myös oheisesta linkistä: Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I | Opinto-opas, XAMK

Orientaatio toimintaympäristöön ja kuraattorityöhön, 15 op -teemamoduuli sisältää seuraavat opintojaksot. Huomaathan, että opintojaksot eivät ole kronologisessa järjestyksessä:

Koulukuraattori asiantuntijana oppilaitoksessa, 5 op
Ajankohta:
8.1.-25.2.2024. Virtuaaliluennot järjestetään tiistaisin 9.1., 16.1., 6.2. ja 13.2.2024 klo 16-17.30. 
Opettaja: Niina Pietikäinen (Ei yhteystietoja. Tarvittaessa olethan yhteydessä koulutusvastaava Hannele Pulkamoon, etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Opintojaksolla:

 • perehdyt koulukuraattorin ammattiin ja työnkuvaan
 • ymmärrät oppilaille annettavan tuen ja ohjauksen laaja-alaisen merkityksen
 • tiedostat roolisi lastensuojelun palvelukokonaisuudessa
 • ymmärrät kotien ja koulun sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja mahdollisuudet oppilaitostyöskentelyssä
 • perehdyt yksilöllisen ja yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon toimintatapoihin

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä ja itsearviointitehtäviä luentojen teemoihin liittyen. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti.

Oppilaitos toimintaympäristönä, 5 op
Ajankohta: 4.3.-30.4.2024. Verkkoluennot järjestetään tiistaisin 5.3., 19.3., 9.4. ja 23.4.2024 klo 16-17:30.
Opettaja: Olli Rissanen (opintoavapaalla 31.12.2023 saakka), etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojaksolla:

 • hahmotat ja ymmärrät suomalaisen koulujärjestelmän toimintaperiaatteet
 • perehdyt keskeiseen lainsäädäntöön
 • ymmärrät moniammatillisen työskentelyn merkityksen ja mahdollisuudet oppilaitostyöskentelyssä

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.

Monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja kouluyhteisössä, 5 op
Ajankohta: 1.5.-31.8.2024. Opintojakso-orientaatio verkossa on ti 14.5. klo 16-17:30 ja päätösseminaari (läsnäolovelvollisuus) ti 20.8.2024 klo 16-18.
Opettaja: Hannele Pulkamo, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojakson päätyttyä:

 • osaat määritellä kulttuurin käsitteen ja ymmärrät kulttuurin merkityksen ihmisten välisessä toiminnassa
 • tunnistat monikulttuurisuuden taustoja ja ajankohtaisia ilmiöitä
 • ymmärrät ja kunnioitat toisen kulttuurin omasta kulttuuristasi poikkeavia piirteitä
 • olet omaksunut kulttuurista ymmärrystä ja osaat työskennellä kulttuurisensitiivisellä työotteella

Opintojakso sisältää järjestyksessä eteneviä teematehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Aloitusorientaatiossa tutustutaan opintojakson teemoihin ja avataan tehtävien ohjeita. Päätösseminaarissa (läsnäolovelvollisuus) osaamisen vahvistumista vedetään yhteen pienryhmätyöskentelyn kautta. Aloitusorientaatio nauhoitetaan. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan orientaatioon ja päätösseminaariin reaaliaikaisesti.

Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä, 15 op -teemamoduuli sisältää seuraavat opintojaksot. Huomaathan, että opintojaksot eivät ole kronologisessa järjestyksessä:

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö (nonstop-aloitus), 5 op
Ajankohta: 1.6.-31.8.2024 tai joustavasti opiskelijan valitsemana ajankohtana.
Opettaja: Hanna-Leena Lipsanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojaksolla:

 • ymmärrät koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkityksen yhteisön hyvinvoinnille
 • tiedät turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja lainsäädäntöä
 • hallitset menetelmiä ja keinoja, joilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla
 • ymmärrät kriisin kohtaamisen ja käsittelemisen perusteita ja osaat toimia kriisitilanteessa kouluyhteisössä
 • omaat valmiuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa kiusaamista ja häirintää sekä osaat toimia kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa
 • tunnistat oman vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina sisältäen kolme verkkotenttiä. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin joko kesäopintona tai sinulle valitsemana ajankohtana. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

Mikäli olet suorittanut tämän opintojakson aiemmin Xamkissa, sinun ei tarvitse suorittaa sitä uudelleen. Huomaathan, että osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa.

Lastensuojelu tänään ja tulevaisuudessa, 5 op 
Ajankohta: 1.9.-31.10.2024. Verkkoluennot järjestetään tiistaisin 10.9., 17.9., 1.10. ja 15.10.2024 klo 16-17:30.
Opettaja: Hanna Haatainen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojaksolla:

 • perehdyt tämänhetkiseen suomalaisen lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön
 • tunnistat lasten ja perheiden erilaisia elämäntilanteita muuttuvassa maailmassa ja osaat arvioida perhetyön ja lastensuojelun tarvetta huomioon ottaen tilanteiden kompleksisuuden
 • olet tietoinen lastensuojelun kehittämishaasteista tänä päivänä ja tiedät ajankohtaisista keskustelun aiheista 

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä ja itsearviointitehtäviä luentojen teemoihin liittyen. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti.

Erityiskasvatus koulussa, 5 op
Ajankohta: 
1.11.-31.12.2024. Virtuaaliluennot pidetään tiistaisin 5.11., ti 12.11., ti 26.11. ja ti 3.12.2024 klo 16-17:30.
Opettaja: Olli Rissanen (opintovapaalla 31.12.2023 saakka), etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojakson päätyttyä:

 • tunnistat lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita koulussa
 • osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia koulussa
 • tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän
 • ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa
 • osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä, periaatteita ja ammatillisia käytäntöjä
 • osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä
 • tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.

Toteutus:
Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op -koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelutapoina ovat mm. verkkoluennot, etätapaamiset ryhmän kanssa, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely, aikataulutetut yksilö- ja ryhmätehtävät, mahdolliset ennakkotehtävät, itseopiskeltava kirjallinen materiaali sekä verkossa käytävät keskustelut.

Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin ja -tapaamisiin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Joissain opintojaksoissa oppimistehtävien esittely tapahtuu läsnäolovelvoitteissa webinaarissa. Suurin osa verkkoluennoista ja -tapaamisista nauhoitetaan ja ne ovat katseltavissa myös myöhemmin. Tämä koulutus soveltuu työn tai muun opiskelun ohessa suoritettavaksi.

Koulutukseen sisältyy kuusi opintojaksoa. Tammikuussa 2024 opiskelijoille järjestetään aloitusinfo nauhoitettuna etätilaisuutena sekä mahdollisuus tutustua ennakkoon Teamsiin.

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö (nonstop-aloitus), 5 op -opintojakso on mahdollista suorittaa nonstop-aloituksena alkavana verkko-opintojaksona ennen osaajakoulutuksen alkua. Lisäksi voit suorittaa em. opintojakson, vaikka ei olisi hyväksyttynä opiskelemaan Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op kokonaisuuteen.

Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajakoulutuksen I:n laajuus on 30 opintopistettä. Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli noin 100 työpäivää.

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava 7.8.-31.12.2023 Hannele Pulkamo, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828, Tiina Valjakka

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää