Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on 3 kk.  
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 500
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Xamkin opettaja tai muu asiantuntija

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sosionomiksi (AMK).

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 30.10.2022 Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen 11.1.2022 alkaen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Tavoitteet:

 • Tiedät mistä rikollisuus johtuu ja kuinka sitä pyritään ehkäisemään.
 • Osoitat perehtyneisyyttäsi suomalaiseen rikosseuraamusjärjestelmään.
 • Osaat reflektoida omaa suhdettasi rikostaustaisiin asiakkaisiin ja valmiuksiasi työskennellä heidän kanssaan.
 • Tiedät työmenetelmiä joilla uusintarikollisuutta pyritään ehkäisemään ja perusteluja niiden käyttämiselle.
 • Osaat toimia asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa rikosseuraamusalaan liittyvässä ohjaus- ja kuntoutustyössä.

Sisältö:

 • Mitkä ovat yleisimmät rikollisuutta selittävät teoriat?
 • Mitä rikoksentorjuntapolitiikka tarkoittaa?
 • Millainen on suomalainen rikosseuraamusjärjestelmä?
 • Mitä on erityistyö rangaistuslaitoksissa?
 • Mitä on yhdyskuntaseuraamustyö: toimintamuodot ja periaatteet?
 • Kuinka kansalaislähtöinen toiminta toteutuu kriminaalityössä?

Toteutus:

Toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Learn-oppimisympäristössä. Viisi kyselymuotoista oppimistehtävää, ei tenttiä. Tehtävät voi tehdä oman aikataulun mukaisesti (suoritusajan puitteissa). Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa. Saatavilla verkosta/ e-materiaaleina.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi: 1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää