Ajankohta: 1.6.-31.8.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettaja: Raimo Päivärinta
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK) tai Tradenomi (AMK), Logistiikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen/Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 14.5.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opiskelija tuntee kansainväliseen logistiikkaan liittyvää toimintaa ja rakennetta niin maantie-, meri- kuin rautatieliikenteen osalta. Hän ymmärtää Suomen ja Kymenlaakson roolin osana kansainvälistä logistista järjestelmää. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida ko. kuljetusmuotojen kuljetuksia EU:n ulkopuolelle ja sieltä Suomeen. Hän tuntee tullilaitoksen toimintaa näissä kuljetuksissa ja tiedostaa tullausprosessin logistiikkapalvelujen tarjoajan, asiakkaan sekä huolitsijan näkökulmasta. Opiskelija tuntee myös kansainvälisen postiliikenneprosessin.

Sisältö:
Kuljetusinfrastruktuuria ja kuljetuslogistiikkaa EU:n ulkopuolelle maantie-, meri- sekä rautatieliikenteen osalta, eri kuljetusmuotojen kuljetusprosessit ja dokumentoinnit, jotka toteutetaan aitojen yritysesimerkkien avulla, niihin liittyvät tullaukset ja kuljetussopimukset, kansainvälinen postiliikenne

Toteutus:

  • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 
  • Kurssi koostuu eri aiheiden moduuleista ja kurssi etenee loogisessa järjestyksessä. Kun olet suorittanut ensimmäisen osion kokonaisuudessaan seuraava avautuu automaattisesti, muita suoritusjärjestyksiä ei ole.
  • Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin aikaikkunassa 1.6 – 31.8.2023, rajoituksia aikataulussa ei muuten ole mutta suoritusjärjestys on määritelty.
  • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Kaikki kurssin materiaali on kurssialustalla, ei tarvita muita lähteitä.

Arviointi:
Arviointi tapahtuu tenttien ja tehtävätenttien suoritusten perusteella.

a. Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
n. Työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä
sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
c. Soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää