Ajankohta: 9.2.-31.5.2017, lähipäivät 9.2. ja 8.3. klo 8-18 välillä
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Ilmoittautuminen päättyy: 22.1.2017
Hinta: 50,00
Paikkamäärä: 5
Laajuus: 5 opintopistettä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
 

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.
 

Tavoite:
Tunnistat oman kulttuurisen taustasi ja sen vaikutukset omaan toimintaasi.
Osaat jäsentää kulttuurista monimuotoisuutta käsitteenä, ja hahmotat kulttuurin merkityksen eri aikoina ja eri paikoissa.
Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.

Sisältö ja toteutus:
Mitä on kulttuurinen monimuotoisuus?
Millaisia menetelmiä voit hyödyntää monikulttuurisessa työssäyhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämisessä?
Mitä on kotoutumisen edistäminen eri toimintaympäristöissä?
Millainen on kansalaisjärjestöjen rooli kulttuurisen monimuotoisuuden edistänä?

Arviointi:
a) Osaat käyttää asiantuntevasti kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviä käsitteitä eri tilanteissa
c) osaat työskennellä ryhmän jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
e) Osaat valita tarkoituksenmukaiset menetelmät edistääksesi moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa
g) osaat soveltaa kriittisesti eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 8266 050, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.