Kulttuurien tulkkaus on kaksisuuntainen prosessi. Kulttuuritulkki toimii kulttuurisena välittäjänä ja sillanrakentajana kahden kulttuurin sekä työntekijän ja asiakkaan välillä. Hän rakentaa luottamusta ja parantaa osapuolten yhteistyömahdollisuuksia. Palveluiden tuottajat niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla voivat hyödyntää kulttuuritulkin palveluita monikielisten asiakkaiden palvelemisessa. Kulttuuritulkki voi työskennellä erilaisissa asiakastilanteissa, joissa asiakkaan ja työntekijän ymmärrys käsiteltävänä olevasta asiasta on erilainen.

Ajankohta:1.9.2021- 31.3.2022
Koulutuspaikka: eKampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 10 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä:  Opintojakso on suunnattu kasvatus-, varhaiskasvatus-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille, jotka hallitsevat suomen kielen lisäksi jotain muuta Suomessa puhuttua kieltä.
Opettajat:
Tuija Suikkanen-Malin, VTL, yliopettaja
Eveliina Heino, VTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Nadezda Kärmeniemi, ylempi korkeakoulututkinto, varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuurierityisopettaja/kulttuuritulkki, ratkaisukeskeinen työnohjaaja
Maija Olli, KM, lehtori

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkuopiskelijoiden  ilmoittautuminen Pepissä.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)

Ilmoittautuminen päättyy: 1.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

 

Tavoitteet:

 • Opit kulttuuritulkkauksen työn keskeiset sisällöt ja saat perusvalmiudet kulttuuritulkkina toimimiseen.
 • Kehität kulttuuritulkkauksessa tarvittavia vuorovaikutustaitoja.
 • Tunnistat kulttuuritulkkauksen työn erityispiirteet palvelujärjestelmässä osana moniammatillista yhteistyötä eri palveluissa.
 • Osaat huomioida eettiset periaatteet kulttuuritulkkauksessa ja soveltaa niitä käytännössä.

Sisällöt:

 • Mitä kulttuuritulkin työ on?
 • Miten reflektoit omia taitojasi suhteessa kulttuuritulkkauksen vaatimuksiin?
 • Millaisissa palvelurakenteissa kulttuuritulkkausta voidaan hyödyntää?
 • Mitkä ovat kulttuuritulkkauksen eettiset periaatteet?

Toteutus:
Opintojaksolla keskitytään kulttuurisen tulkkaustaidon kehittämiseen kyseessä olevien yhteiskunnallisten palveluiden osalta. Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: 1) Kulttuuritulkkaus prosessina sekä 2) Palvelujärjestelmän tuntemus ja eettiset periaatteet.

 1. Kulttuuritulkkaus prosessina -osiossa keskitytään kulttuuritulkkauksen työn sisältöjen laaja-alaiseen käsittelyyn, kulttuuritulkkauksen tarkasteluun nykyisessä palvelujärjestelmässä sekä moniammatilliseen yhteistyöhön ja siihen liittyviin käytännön kysymyksiin. Osiossa syvennytään myös kulttuuritulkkauksessa tarvittavien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
 1. Palvelujärjestelmän tuntemus ja eettiset periaatteet -osiossa käydään läpi palveluohjauksen käytäntöjä ja nykyisiä peruspalveluita, painottaen kulttuuritulkkauksen erityispiirteitä eri palveluissa. Kulttuuritulkkausta tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden näkökulmasta ja harjoitellaan käytännön sovellusmahdollisuuksia.

Opintojaksoon sisältyy tehtäviä, reaaliaikaisia webinaareja ja mahdollisuuksia osallistua reaaliaikaiseen etäohjaukseen. Etäohjauksen ajankohdat tarkentuvat opintojakson alkaessa.

 • 1. webinaari 20.9.2021 klo. 12.30-16.00
 • 2. webinaari 21.9.2021 klo. 12.30-16.00
 • 3. webinaari 15.11.2021 klo. 12.30-16.00
 • 4. webinaari 16.11.2021 klo. 12.30-16.00
 • 5. webinaari 17.1.2022 klo. 12.30-16.00
 • 6. webinaari 18.1.2022 klo. 12.30-16.00
 • 7. webinaari 14.3.2022 klo. 12.30-16.00
 • 8. webinaari 15.3.2022 klo. 12.30-16.00

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Maija Olli (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää