Ajankohta: 10.1.-27.5.2022
Koulutuspaikka: Xamk,Kotkan kampus sekä osittain verkko-opetus
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Kalle Tarhonen ja Tuomo Pimiä

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Energiatekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kunnossapitotoimien vaikutuksen tuotantoon
eri järjestelmien merkityksen operatiiviseen toimintaan.

Sisältö:

  • Mitä ovat kunnossapidon tavoitteet ja sisältö, kunnossapitotoiminnot ja käsitteet?
  • Miksi tietojärjestelmiä käytetään?
  • Miten standardit liittyvät kunnossapitoon?
  • Mitä tarkoittaa projektijohtaminen?

Toteutus:
Opintojakso jakaantuu kahteen osioon:
Osio 1.
Kunnossapidon perusteet, ohjelmistot ja projektijohtaminen (80%)
Osio 2.
SAP perusteet (20%)

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali jaetaan opintojaksolla Learn järjestelmän kautta.

Arviointi:
Opiskelija osaa:
– käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
– hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
– toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
– käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
– toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Arviointiasteikko:
1 – 5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160/Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää