Ajankohta: 9.2. – 5.3.217, lähiopetuspäivät ja kellonajat tarkentuvat lähempänä koulutuksen alkamista.
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka
Ilmoittautuminen päättyy: 15.1.2017
Hinta: 50,00
Paikkamäärä: 24
Laajuus: 5 opintopistettä

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuu vapaastivalittaviin
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
 

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.
 

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • toimia sosiaalisen kuntoutuksen tehtävissä
 • tunnistaa ja arvioida asiakkaan kuntoutumisen tarvetta ja voimavaroja
 • ohjata kuntoutumisprosessia asiakaslähtöisesti ja suunnitelmallisesti kuntouttavaa työotetta soveltaen
 • ehkäistä syrjäytymistä ja tukea asiakkaan elämänhallintaa ja voimaantumista
 • käyttää kuntoutustyön menetelmiä

 
Sisältö

 • kuntoutustyön sisältö ja peruskäsitteet
 • aikuissosiaalityö
 • kuntouttava sosiaalityö
 • kuntoutussuunnitelman tuottaminen asiakastietojärjestelmään (Effica) ja sen hyödyntäminen asiakastyössä
 • palveluohjaus ja verkostotyö
 • työvoimahallinnon kuntoutuspalvelut
 • sosiaaliturva ja keskeiset kuntoutuspalvelut

Arviointi:
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty
 

                           

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, p. 044 702 8811, avoinamk@xamk.fi

 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.