Ajankohta: 11.1.-30.4.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 12
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Yrityksen talous ja Kannattavuus ja talouden suunnittelu tai vastaava osaaminen
Opettaja: Kristiina Kinnunen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 20.12.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä kustannuslaskennan ja budjetoinnin peruskäsitteisiin.
Osaat käyttää erilaisia laskentamenetelmiä tuotteiden ja palveluiden kustannusten kohdistamisessa.
Osaat laatia erilaisia pk-yrityksen budjetteja.
Osaat käyttää budjetointia pk-yrityksen päätöksenteon tukena.

Sisältö:
Millä eri tavoin pk-yrityksessä voidaan ryhmitellä tuotot ja kustannukset?
Miten sovellat eri laskentamenetelmiä tuotteiden ja palveluiden kustannusten kohdistamisessa?
Mitä ovat keskeiset budjetoinnin käsitteet?
Mistä koostuu yrityksen budjettijärjestelmä ja miten laadit pk-yrityksen erilaiset budjetit?
Miten budjetin avulla voidaan ohjata yrityksen toimintaa?

Toteutus:
Toteutus verkko-opintoina. Mahdolliset live-luennot tallennetaan, jotta niitä voi katsoa myös myöhemmin. Live-luennoille osallistuminen erittäin suositeltavaa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Laskentatoimi. Jormakka ym. (2015), Edita. Luvut 8 ja 9. (myös e-kirjana)
Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. Pellinen (2019), Alma Talent. Soveltuvin osin. (e-kirja)
Muu opintojakson aineisto Learnissa.

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti kustannuslaskennan ja budjetoinnin ammattikäsitteitä.
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
e. Osaat käyttää keskeisiä kustannuslaskennan ja budjetoinnin menetelmiä ja tekniikoita.

 

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää