Ajankohta: 10.1. – 30.4.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 12
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen:  Yrityksen talous ja Kannattavuus ja talouden suunnittelu tai vastaavat tiedot
Opettaja: Kristiina Kinnunen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaamisen opinnot / Moduuli: Kannattava liiketoiminta
Ilmoittautuminen päättyy: 26.12.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä kustannuslaskennan ja budjetoinnin peruskäsitteisiin. 
Osaat käyttää erilaisia laskentamenetelmiä tuotteiden ja palveluiden kustannusten kohdistamisessa. 
Osaat laatia erilaisia pk-yrityksen budjetteja. 
Osaat käyttää budjetointia pk-yrityksen päätöksenteon tukena.

Sisältö: Millä eri tavoin pk-yrityksessä voidaan ryhmitellä tuotot ja kustannukset? 
Miten sovellat eri laskentamenetelmiä tuotteiden ja palveluiden kustannusten kohdistamisessa? 
Mitä ovat keskeiset budjetoinnin käsitteet? 
Mistä koostuu yrityksen budjettijärjestelmä ja miten laadit pk-yrityksen erilaiset budjetit? 
Miten budjetin avulla voidaan ohjata yrityksen toimintaa? 

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: Laskentatoimi. Jormakka ym. (2015), Edita. Luvut 8 ja 9. (myös e-kirjana)
Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. Pellinen (2019), Alma Talent. Soveltuvin osin. (e-kirja)
Muu opintojakson aineisto.

Arviointi: 

a. Osaat käyttää johdonmukaisesti kustannuslaskennan ja budjetoinnin ammattikäsitteitä. 
c. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia. 
e. Osaat käyttää keskeisiä kustannuslaskennan ja budjetoinnin menetelmiä ja tekniikoita.

Arviointiasteikko: 0-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 440 4473, Iina Hoteila

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää