Taustaa:

Lakisääteinen velvoite omavalvonnan järjestämiseksi on koskenut 1.3.2012 alkaen ikäihmisille suunnattuja yksityisiä luvan- ja ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluita. Ns. vanhuslain § 23 mukaisesti määräys omavalvonnasta astui voimaan 1.1.2015. 1.4.2015 omavalvontavelvoite laajenee koskemaan kaikkia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.

Omavalvonta edellyttää kouluttamista, koska omavalvontaan tulee sitouttaa koko henkilökunta ja myös opiskelijat, jotta omavalvonta toteutuu käytännössä.

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonta on osa toimintayksikössä toteutettavaa jatkuvaa laadunhallintaa ja perustuu riskinhallintaan. Omavalvontasuunnitelmaan kuvataan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta ja siinä käytettäviä asiakirjoja ja ohjeita.

Omavalvonnan määräyksellä (Dnro 3344/05.00.00.01/2014) on Valvira ohjeistanut yksityisiä sosiaalipalveluita ja julkisia ns. vanhuspalvelulain piirissä olevia yksiköitä omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja toteuttamaan käytännössä omavalvontaa.

Koulutuksen perusaineistona käytetään

• laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011), 6 § omavalvontavelvoite
• laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (”vanhuspalvelulaki”), omavalvontavelvoite 23 §
• asiaa koskevat viranomaismääräykset

Ajankohta: 1.12.-31.12.2020 aloitus joka kuukauden 1. tiistai edellä mainitulla aikavälillä. Ilmoittautumiset käsitellään noin 2 viikkoa ennen seuraavaa aloitusta. Suoritusaikaa 3kk.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Niina Kaukonen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 22.11.2020
Hinta: 60 €  tai lukukausimaksu 175 €
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepin kautta.

Tavoitteet:

 • Perehdyttää lakisääteiseen omavalvonnan periaatteisiin ja määräyksiin.
 • Antaa valmiuksia omavalvontasuunnitelman laatimiseen.
 • Antaa perustiedot ja taidot sosiaalipalveluiden lainsäädäntöön ja vähimmäislaatuvaatimuksiin.
 • Antaa valmiudet toteuttaa omavalvontaa käytännössä.

Sisältö ja toteutus:

 • Omavalvonnan lainsäädäntö, määräys ja mitä omavalvonta on?
 • Omavalvontasuunnitelman tekeminen
 • Omavalvontasuunnitelman sisältö
 • Omavalvontasuunnitelma johtamisen ja perehdyttämisen työvälineenä

Verkkoympäristö rakentuu omavalvonnan määräyksessä oleviin 10 teemaan; teoriaosuus ja casetehtävä, jossa kytketään omavalvonnan määräyksessä oleva asia käytäntöön.

Teemat:

 • Toimintayksikön perustiedot
 • Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
 • Riskinhallinta
 • Asiakkaan asema ja oikeudet
 • Hoito- ja palvelusuunnitelma
 • Asiakkaan kohtelu
 • Asiakkaan osallisuus
 • Asiakkaan oikeusturva
 • Palvelun sisällön omavalvonta
 • Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta, ravitsemus, hygieniakäytännöt, terveyden- ja sairaanhoito, lääkehoito
 • Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMKin toimisto avoinamk@xamk.fi 

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää