Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin 3 kk.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Elina Päykkönen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Terveydenhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 5.9.2021. Tässä nonstop-koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.

Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

  • Tiedät kuinka lapsen fyysinen kasvu ja motorinen kehitys etenevät.
  • Tiedät mitä ovat motoriset perustaidot.
  • Tunnistat erilaisia keinoja tukea lapsen motorista kehitystä.
  • Tiedät lapsen ja nuoren fyysisen aktiivisuuden kansalliset suositukset sekä liikunnan merkityksen kasvun ja kehityksen tukena.
  • Osaat havainnoida lapsen / nuoren ryhtiä.

Sisältö:

  • Miten lapsen fyysinen kasvu ja motorinen kehitys etenee?
  • Mitä tarkoittavat motoriset perustaidot?
  • Kuinka lapsen motorista kehitystä voidaan tukea?
  • Kuinka fyysinen aktiivisuus ja liikunta vaikuttavat lapsen sekä nuoren kasvuun ja kehitykseen?
  • Kuinka havainnoit lapsen / nuoren ryhtiä?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali on sähköisesti saatavilla opintojakson Learn verkko-oppimisalustalla.
 

Arviointi: 
Hyväksytty-Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää