Ajankohta: Vuoden 2020 aikana aloitus joka kuukauden 1. tiistai 1.9.-31.12.2020. Vuoden viimeinen sisäänotto 1.9.2020. Suoritusaika noin 3kk.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Terveydenhoitajat ja alasta kiinnostuneet
Opettaja: Lehtori Elina Päykkönen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Terveydenhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: Syyskuun aloitukseen tulee ilmoittautua ti 25.8. mennessä.
Hinta: 60 € tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

1) Tiedät kuinka lapsen fyysinen kasvu ja motorinen kehitys etenevät
2) Tiedät mitä ovat motoriset perustaidot
3) Tunnistat erilaisia keinoja tukea lapsen motorista kehitystä
4) Tiedät lapsen ja nuoren fyysisen aktiivisuuden kansalliset suositukset sekä liikunnan merkityksen kasvun ja kehityksen tukena
5) Osaat havainnoida lapsen / nuoren ryhtiä

Sisältö:

1) Miten lapsen fyysinen kasvu ja motorinen kehitys etenee?
2) Mitä tarkoittavat motoriset perustaidot?
3) Kuinka lapsen motorista kehitystä voidaan tukea?
4) Kuinka fyysinen aktiivisuus ja liikunta vaikuttavat lapsen sekä nuoren kasvuun ja kehitykseen?
5) Kuinka havainnoit lapsen / nuoren ryhtiä?

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Arviointi: Hyväksytty-Hylätty/Täydennettävä

Kutsu koulutukseen lähetetään viimeistään aloitusta edeltävänä päivänä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää