Ajankohta: 3.5.-31.8.2021
Koulutuspaikka: eKampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Edeltävä osaaminen:
Tietoperusta ja työorientaatio, Ammatillinen vuorovaikutus sekä Ohjaus lapsi- ja perhetyössä -moduulit
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: Jari Huotari ja Johanna Jussila (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 11.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Tunnet lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuuden osa-alueet ja monialaiset toimintaympäristöt.
 • Tunnet suunnitelmallisen, prosessinomaisen ja eettisen lastensuojelun periaatteet ja osaat soveltaa niitä työskentelyssäsi.
 • Osaat soveltaa lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden yksilölliset tarpeet huomioiden.
 • Saat valmiuksia kohdata lapsia, nuoria ja perheitä sekä työskennellä yhteistyössä heidän kanssaan erilaisissa elämäntilanteissa.
 • Osaat arvioida ja kehittää omaa työtäs

Sisältö:

 • Miten lapsi- ja perhekohtaisen työn kokonaisuus ja osa-alueet rakentuvat?
 • Mitkä ovat lapsi- ja perhekohtaisen työn monialaiset toimintaympäristöt ja yhteistyötahot?
 • Miten kohtaat lapsia, nuoria ja perheitä sekä työskentelet yhteistyössä heidän kanssaan erilaisissa elämäntilanteissa?
 • Miten arvioit yhteistyössä lapsen ja perheen tuen tarpeita ja vastaat niihin?
 • Miten huomioit työskentelyssäsi lapsen edun, perhelähtöisyyden ja eettisyyden?
 • Miten arvioit, reflektoit ja kehität työtäsi yhdessä lasten, perheiden ja yhteistyötahojen kanssa?

Arviointi:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
 • Osaat rajata ja perustella tietolähteiden käytön.
 • Suoriudut sujuvasti ennakoimattomista tehtäväkokonaisuuksista.
 • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa tilanteen vaatimalla tavalla.
 • Osaat soveltaa oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita sekä perustella niiden käyttöä.
 • Osaat toimia tavoitteellisesti tiimissä.
 • Osaat soveltaa oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.

Toteutus:
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Jari Huotari ja Johanna Jussila    
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää