Ajankohta: 1.9. – 20.10.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola, Pajarakennus: tila 011
Lähiopetusta keskiviikkoisin klo 16.15-18.00 aikavälillä 1.9.-20.10.2021
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 10
Edeltävä osaaminen: Suositeltavaa 2D piirustusosaaminen, esim. jokin näistä: Autocad, Rhinoceros, Illustrator, jne
Opettaja: Ari Haapanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:
Ilmoittautuminen päättyy: 29.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi
– osaat käyttää laserleikkausta hyödyksi tuotesuunnittelussa ja mallien rakentamisessa
– ymmärrät menetelmän mahdollisuudet ja rajoitteet
– tiedät miten mallinnukset pitää toteuttaa eri työstömenetelmille

Sisältö:
– Mitä on laserleikkaus?
– Millaisia ohjelmia hyödynnetään työstömenetelmissä?
– Miten data luodaan digitaalisesti työstöä varten?
– Mitä tietoja tarvitset suunnittelua varten?

Arviointi:
Opiskelija osaa:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää