Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 60 opiskelijaa
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Elina Päykkönen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK) ja Jalkaterapeutti (AMK)
Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Jalkaterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 2.10.2022. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

 • Tiedät kuinka lapsen motorinen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät kehittyvät syntymästä kohti kouluikää.
 • Osaat määritellä motorisen oppimisen ja motoristen perustaitojen käsitteet.
 • Tunnistat lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan nykytilan Suomessa.
 • Tiedät lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikkumisen suositukset Suomessa.
 • Osaat määritellä fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan merkityksen lapsen kasvussa ja kehityksessä.
 • Tiedät kouluikäisten lasten ja nuorten fyysisen kunnon ja toimintakyvyn arvioinnin perusteet Move! – mittausjärjestelmällä.
 • Osaat suunnitella motorisia perustaitoja ja fyysistä kuntoa kehittävää liikuntaa lapsille ja nuorille.

Sisältö:

 • Miten lapsen motorinen kehitys etenee syntymästä kouluikään?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen motoriseen kehitykseen?
 • Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen ja motoriset perustaidot?
 • Mikä on lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan nykytila Suomessa?
 • Mitkä ovat lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja liikkumisen suositukset Suomessa?
 • Miten fyysinen aktiivisuus ja liikunta vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen?
 • Miten kouluikäisten lasten ja nuorten fyysistä kuntoa ja toimintakykyä arvioidaan Move! – mittausjärjestelmällä?
 • Miten suunnittelet motorisia perustaitoja ja fyysistä kuntoa kehittävää liikuntaa lapsille ja nuorille?

Toteutus:
Opintojakso toteutuu itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina Learn-oppimisalustalla. Ilmoittauduttuaan opintojaksolle, opiskelija saa sähköpostitse ohjeet opintojakson Learn -alustalle kirjautumiseen. Opintojaksoalustalla on ohjeet verkko-opintojen suorittamiseen. Opintojakso sisältää yhden osaamisen testin (tentin) ja kirjallisia oppimistehtäviä. Opiskelijalla on kaksi kuukautta aikaa opintojakson aloituspäivämäärästä lukien suorittaa opintojakson oppimistehtävät.

Opintojakso koostuu seuraavista osioista:

 1. Lapsen motorinen kehitys ja motoriset perustaidot 1,5 op
 2. Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus 1,5 op
 3. Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu 2 op

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintojakson opetusmateriaali on sähköisesti saatavilla opintojakson Learn-oppimisalustalla. Oppimistehtävissä käytetään osittain sähköisessä muodossa olevaa lähdekirjallisuutta. Oppimistehtävissä käytettävä lähdekirjallisuus mainitaan tehtävänannoissa.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää