Ajankohta: 2.9.-2.12.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: lehtori Riitta Kuismin ja lehtori Anne Ulmanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.2019
Hinta: 60 €  tai lukukausimaksu 175 €
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän koulutukseen.

Tavoite:

  • Tiedät lapsen mielenterveyden perustat.
  • Syvennät tietoasi lapsiperheen mielenterveyteen liittyvistä haasteista, lapsen oirekäyttäytymisestä ja hoidosta.
  • Tiedät yhteistyösuhteen toimintaperiaatteet lapsiperheen kanssa ja osaat kohdata lapsen osana perhettään perhekokonaisuutta kunnioittaen.
  • Osaat käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä lapsen kohtaamisessa.

Sisältö ja toteutus:

  • Millainen merkitys kiintymyssuhteella ja varhaisella vuorovaikutuksella on lapsen mielenterveyden tasapainoisessa kehittymisessä?
  • Mitä tarkoittaa kiintymyssuhdetrauma?
  • Mitkä ovat tyypillisimmät lapsen ja perheen kohtaamat mielenterveydelliset haasteet?
  • Miten lapsi oireilee ja miten oireilevaa lasta ja perhettä hoidetaan?
  • Miten toimit lapsen työntekijänä yhteistyösuhteessa lapsen ja perheen kanssa?
  • Mitä ovat toiminnalliset menetelmät lasten mielenterveyden tukemisessa? Mm. leikkiterapia, pelit, trappan-malli, MIM, tikapuut, tejping, taidelähtöiset menetelmät, eläinavusteiset menetelmät, tunnetaito ohjelmat, seikkailukasvatus, neuropsykiatrinen valmennus.

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opintojaksossa on yksi laajempi yksilötyö, muuten jakso toteutetaan pääasiassa pienryhmissä. Osallistuminen edellyttää sitoutumista ryhmätyöskentelyyn.

Arviointi:

Hyväksytysti tehdyt yksilö- ja ryhmätyöt sekä aktiivinen osallistuminen pienryhmä-työskentelyyn. Hyväksytysti suoritettu Moodlekoe. (H3)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMKin toimisto avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Peruminen tulee tehdä sähköpostitse avoinamk@xamk.fi Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää