Ajankohta: 2.2. – 16.3.2017
Lähiopetus: lähitunnit: 2.2. klo 16-19, 9.2. klo 16-19, 16.2. klo 16-19, 23.2. klo 16-19, 9.3. klo 16-19 ja 16.3. klo 16-19 ja opintokäynti Lastenklinikalle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana (omakustanteinen)
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka
Ilmoittautuminen päättyy: 20.1.2017
Hinta: 30,00
Paikkamäärä: 19
Laajuus: 3 opintopistettä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Vapaastivalittavat opinnot
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Vapaastivalittavat opinnot
Kohderyhmä: sairaanhoitajat ja terveysalan opiskelijat (lasten hoitotyön perusopinnot tulee olla suoritettuna!)

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.
 

Tavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää vakavan sairauden merkityksen lapselle, nuorelle ja perheelle sekä osaa tukea vaikeasti sairaan lapsen perhettä
 • ymmärtää vaikean sairauden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle
 • tietää lasten tavallisimmat sydänviat ja osaa sydänsairaan lapsen perushoitoa
 • tuntee lasten sydänvikojen lääkehoidossa käytettäviä lääkkeitä
 • tuntee tavallisimmat lasten niveltulehdukset ja niiden hoitomuodot
 • tuntee tavallisimmat lasten niveltulehduksien hoidossa käytettävät lääkkeet 
 • tutustuu ennenaikaisen lapsen yksilöllistä kehitystä tukevaan hoitoon ja arviointiin ja osaa tukea perhettä sen toteuttamisessa
 • tuntee lasten tavallisimmat syöpätaudit ja keskeisimmät lääketieteelliset hoitokeinot lasten syöpätaudeissa
 • ymmärtää aseptiikan merkityksen syöpää sairastavan lapsen hoitotyössä
 • ymmärtää ravitsemushoidon tärkeyden ja tietää millä menetelmillä lapsen ravitsemus tilaa voidaan edistää
 • tietää lapsen anatomiset, farmakologiset, psykologiset ja fysiologiset erot aikuiseen verrattuna ja ymmärtää, mitä eroavuudet merkitsevät käytännön työssä
 • opiskelija tietää, mitä erityispiirteitä lapsen peruselintoimintojen turvaamisessa on
 • opiskelija saa taitoja lapsen tehostettuun tarkkailuun ja perushoitoon
 • tietää tavallisimmat syyt lasten elinsiirtoihin
 • ymmärtää elinsiirron vaikutuksen lapsen ja nuoreen joka päiväiseen elämään
 • tuntee dialyysihoidon periaatteet lapsilla
 • tuntee elinsiirtopotilaan hoitopolun
 • tuntee lapsen ja nuoren mielenterveyden perustan ja siihen vaikuttavat asiat
 • tietää tavallisimmat lasten ja nuorten mielenterveydenhäiriöt ja tuntee ja oppii tunnistamaan häiriöiden oireita lapsessa ja nuoressa
 • tietää lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden tavallisimmat hoitomuodot

 
Sisältö:

 • sydänvikaa sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • niveltulehdusta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • ennenaikaisesti syntyneen lapsen hoitotyö
 • syöpätautia sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • lasten ja nuorten ensi- ja tehohoitotyö
 • elinsiirtoa tarvitsevan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • lasten ja nuorten mielenterveystyö
   

 

 

Arviointi:

Opintojakson tuottama osaaminen arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0). Muut tehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, p. 044 702 8811 avoinamk@xamk.fi

 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.