Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa lastensuojelutyötä?

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op) syvennät asiantuntemustasi lastensuojelutyöstä sekä saat välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus soveltuu lapsi- ja perhepalveluissa, erityisesti lastensuojelussa työskenteleville ammattilaisille.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Ajankohta: 5.9.2019 – 15.5.2020
Lähiopetus: Mikkelin kampuksella klo 8:30-16:00 5.-6.9., 10.-11.10. ja 7.-8.11.2019 ja 4.12.2019 sekä 23.-24.1., 12.-13.3. ja 15.5.2020. Lisäksi reaaliaikaista, paikkaan sitomatonta verkko-opetusta 4.12.2019 ja 24.4.2020 klo 9:00-12:00.
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 30 opintopistettä
Paikkamäärä: 20

Vastuuopettaja: Johanna Jussila, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Hakuaika: 8.4.-31.5.2019 Hakeutumisen yhteydessä tulee liitteeksi laittaa otteet tutkinto- ja työtodistuksista.
Hinta: 1500 € (ALV 0 %). Koulutusmaksu on mahdollista maksaa 1-2 erässä.

 

Kohderyhmä:
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat suorittaneet sosionomi (AMK) tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon, esimerkiksi sosiaalikasvattaja tai sosiaaliohjaaja. Koulutus soveltuu myös lasten ja perheiden parissa työskenteleville, esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai opistoasteella suorittaneille.

Odotamme hakijalta työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Lisäksi hakijalla on tärkeää olla kiinnostusta lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen lastensuojelun näkökulmasta.

Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon lähi- ja verkko-opetusta, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä työelämään integroituja tehtäviä. Koulutus toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Saimaan ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Savonia ammattikorkeakoulun yhteistyössä.   

Sisältö:

  • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa
  • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä
  • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt
  • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa
  • Ehkäisevän lastensuojelutyön menetelmät ja käytännöt
  • Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt
  • Palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen

Lue tarkemmin koulutuksen sisällöistä Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen verkkosivulta.

Haku: Haku tapahtuu sähköisesti 8.4.-31.5.2019 välisenä aikana. Hakuun tulee liittää otteet koulutukseen liittyvistä tutkinto- ja työtodistuksista sähköisessä muodossa.

Valinta ja siitä ilmoittaminen: Opiskelijavalinnan lähtökohtana on erikoistumiskoulutuksen edellyttämä koulutus. Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.
Koulutukseen hakeneille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka sähköpostitse kesäkuussa (päivämäärä tarkennetaan myöhemmin) mennessä.

Peruutusehdot: Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan (myös sairastapauksissa). Jo maksettuja eriä ei palauteta.

 

Lisätietoja koulutuksesta:
lehtori Johanna Jussila, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja hakeutumisesta:
koulutussuunnittelija Piia Pöysä, taydennyskoulutus@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös postilaatikkosi roskaposti-kansio!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää