Ajankohta: 10.1. – 31.3.2022
Koulutuspaikka:  verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto
Opettaja: Sari Toijonen-Kunnari

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen Linkki opetussuunnitelmaan
Ilmoittautuminen päättyy: 26.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet: 

• Tunnet Lean-ajattelun periaatteet
• Osaat soveltaa Lean-periaatteita ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa
• Tunnet Lean-toiminnan keskeiset työkalut

Sisältö:

• Mitä ovat Lean-ajattelun periaatteet?
• Miten sovellat Lean-periaatteita ja –johtamista asiantuntijaorganisaatiossa ja tuotannollisessa organisaatiossa?
• Mitkä ovat Lean-toiminnan keskeisiä työkaluja?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. Learnin termien ja käsitteiden hallintana tentittävä teos: Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: Talentum.

Opintojakso toteutetaan täysin virtuaalisesti ja siinä hyödynnetään Learnin virtuaalista oppimisympäristöä. Kaikki opintojaksot osa-alueet ja niihin liittyvät materiaalit sekä tehtävät ovat saatavilla heti opintojakson avautuessa. Opiskelu jaksottuu tehtävänpalautusten mukaan.

Opiskelumateriaali:  

Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: Talentum.
Learnissa on opettajan tuottaman materiaalin lisäksi runsaasti erilaista ajankohtaista aineistoa.
Opiskelijan itse hankkima materiaali.

Arviointi: 

Arviointi pohjautuu YAMK-opiskelijan osaamisen arviointikehikkoon
Opiskelija osaa:
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
Osaamisen arvioinnissa tarkastellaan Leanintermien ja teorioiden hallitsemista ja niiden soveltamista oppimistehtävissä. Opintojaksolla käytetään itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan tekemää arviointia.

Arviointiasteikko: 1-5
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 440 4473 / Iina Hoteila

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää