Ajankohta: 30.8.-31.12.2021
Koulutuspaikka:  Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: AMK-tutkinnon suorittaneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Sari Toijonen-Kunnari

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tason tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 8.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoa maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Tunnet Lean-ajattelun periaatteet
  • Osaat soveltaa Lean-periaatteita ja –johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa
  • Tunnet Lean-toiminnan keskeiset työkalut

Sisältö:

  • Mitä ovat Lean-ajattelun periaatteet?
  • Miten sovellat Lean-periaatteita ja –johtamista asiantuntijaorganisaatiossa ja tuotannollisessa organisaatiossa?
  • Mitkä ovat Lean-toiminnan keskeisiä työkaluja?

Toteutus:
Lean-ajattelun periaatteet, käsitteet ja teoriat.
Lean-toiminnan keskeiset työkalut.
Lean-periaatteiden ja -johtamisen soveltaminen asiantuntijaorganisaatiossa ja / tai tuotannollisessa organisaatiossa.

Opiskelija tekee valitsemalleen organisaatiolle rajatusta asiasta kehittämissuunnitelman, missä hän hyödyntää Lean-johtamisen ja kehittämisen menetelmiä.

Opintojaksolla työskentely on aikataulutettu oppimistehtävien palautusten osalta. Opiskeltavan osuuden aineistot ovat heti kaikkien saatavilla. Toteutuksessä on muutama Teams-tapaaminen, mutta niistä tehdään myös nauhoitteet eli voit katsoa ne sinulle parhaiten sopivana ajankohtana.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: Talentum.
Muu Lean-kirjallisuus.
Verkko-oppimisympäristöstä löytyvä, opettajan kokoama aineisto.

Arviointi:
Osaat Leanin johtamisfilosofian, jolla organisaatioon luodaan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuri.
Osaat tunnistaa ja arvioida organisaation prosessien kehittämistarpeita.
Osaat suunnitella ja toteuttaa muutoksia yhdessä henkilöstön kanssa.
Osaat käyttää Lean-ajattelun keskeisiä käsitteitä ja työkaluja.

Opiskelija osaa
a) osaat hankkia, käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa Leanfilosofiaaan liittyen
b) osaat kehittää yrityksen toimintaa Lean-periaatteiden mukaisesti sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää