Ajankohta: 22.8.-31.12.2019, lähiopetuspäivät 22.8., 12.-13.9.2019 ja lisäksi loka-joulukuun aikana yhteensä 2 – 3 lähipäivää, jotka vahvistetaan myöhemmin. Lähiopetuksen tunteja ei striimata eikä niitä tallenneta myöhempää katselua varten.
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 10 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Heli Aaltonen, Anna-Liisa Immonen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2019
Hinta: 120 euroa tai lukukausimaksu 175 euroa.
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat ennakoida ja tunnistaa millainen toiminta- ja kilpailuympäristöä koskeva tieto on yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeistä.
Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä.
Osaat tunnistaa ja arvioida digitalisaation tuottamia mahdollisuuksia liiketoimintasi kehittämiseen.
Osaat tunnistaa kehittämistarpeita, suunnitella tutkimuksellisen kehittämisprosessin ja valita ja soveltaa erilaisia systemaattisia tiedonhankinnan menetelmiä.
Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä.

Sisältö:
Miten eri toimijat, tekijät ja voimat vaikuttavat yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön?
Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo liiketoiminnalle?
Millaisilla menetelmillä ja keinoilla voidaan hankkia ja analysoida yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön liittyvää tietoa?
Miten strateginen ajattelu ohjaa operatiivista toimintaa?
Miten suunnittelet tutkimuksellisen kehittämisprosessin?

Arviointi:
Arviointiasteikko 0-5.
a) Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueeltaan
b) Osaat ratkaista vaativia ongelmia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
c) Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää