Ajankohta: 20.8.-31.12.2020,Opintojakso alkaa to 20.8. klo 13.00 verkossa. Syksyn muut verkossa pidettävät live-kokoontumiset ilmoitetaan opintojakson alkaessa 20.8. Live-luennoissa on opintojen etenemisen sujuvuuden takia vahva läsnäolosuositus.
Koulutuspaikka: Learn digitaalinen oppimisympäristö
Laajuus: 10 opintopistettä
Paikkamäärä: 11
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Useita

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 16.8.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat ennakoida ja tunnistaa millainen toiminta- ja kilpailuympäristöä koskeva tieto on yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeistä
Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä
Osaat tunnistaa ja arvioida digitalisaation tuottamia mahdollisuuksia liiketoimintasi kehittämiseen
Osaat tunnistaa kehittämistarpeita, suunnitella tutkimuksellisen kehittämisprosessin ja valita ja soveltaa erilaisia systemaattisia tiedonhankinnan menetelmiä
Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä

Sisältö:
Miten eri toimijat, tekijät ja voimat vaikuttavat yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön?
Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo liiketoiminnalle?
Millaisilla menetelmillä ja keinoilla voidaan hankkia ja analysoida yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön liittyvää tietoa?
Miten suunnittelet tutkimuksellisen kehittämisprosessin?

Aiheet opettajittain:
Immonen Anna-Liisa 4 op (liiketoiminnan toimintaympäristö)
Neuvonen-Rauhala Marja-Liisa 4 op (tutkimuksellinen kehittäminen ja laadullinen tutkimus, yhteiskehittämisen menetelmät)
Salmela Tommi 1 op (määrällinen tutkimus)
Korvenpää Ulla 1 op (raportointi, akateeminen kirjoittaminen, lähdemerkinnät ym.)

10 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 270 tunnin työmäärää.

Arviointi:
a) Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueeltaan
b) Osaat ratkaista vaativia ongelmia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
e) Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko:
0-5
 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050/ Maria del Mar Marquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli  perumista ei ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää