Ajankohta: 11.9.-20.11.2019, lähiopetus seuraavat keskiviikot 11.9., 9.10. ja 20.11. koko päivän
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Lassi Pöyry

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK) Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 25.8.2019
Hinta: 60 euroa tai lukukausimaksu 175 euroa.
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta. Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi. Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä. Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö ja toteutus:
Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta? Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi? Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi? Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, tentistä ja ohjaustehtävistä (integroitu työelämään).
Työskentelytapoja ovat: Demonstraatio, Luento, Ohjatut harjoitukset, Raportin kirjoittaminen, Tenttiin lukeminen ja muu lukeminen.
Teorialuennoilla perehdytään erityisesti liikuntamotivaation rakentumiseen sekä liikkumattomuuden problematiikkaan.
Käytännön toiminnallisilla demoilla liikutaan myös itse jonkun verran.
Ohjausosaamisen kehittyminen edelleen on tavoitteena ohjaustehtävien rakentumisessa.

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää (17 opiskelupäivää).

Opiskelumateriaali:
Tenttiin tulee osia kirjasta:
Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä. (Kirjasta voi hyödyntää myös vanhempaa painosta 2013.)
Tukimateriaalia:
– Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.)Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
– Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
– Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
– Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Arviointi:
Arviointiasteikko 0-5.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää