Ajankohta: 3.2.-31.5.2021, lähiopetus 3.2. ja 9.3., kokonaisia päiviä
Koulutuspaikka: Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 8
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.
Opettaja: Lassi Pöyry

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö:
Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Toteutus:
Lähiopetus toteutetaan kahtena lähiopetuspäivänä (16h) Kouvolan kampuksella.
Lähiopetuksen (n. 1 op) ohella opiskelija toteuttaa itsenäisesti (4op) joko teoreettisen tai työelämään integroidun tehtävän.

Lähipäivät koostuvat luennoista ja työskentelystä luokassa sekä muutamista toiminnallisista liikuntademoista.

Opiskelumateriaali:
Jaakkola, Liukkonen &; Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä. + muu opettajan jakama materiaali ja luennot

Tukimateriaalia:
– Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
– Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
– Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
– Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Arviointi:
Osaat käyttää johdonmukaisesti liikuntakasvatuksen ammattikäsitteitä.
Osaat käyttää keskeisimpiä liikuntakasvatuksen ohjausmenetelmiä.
Osaat hahmottaa liikuntakulttuurin erityispiirteitä ja liikunnan mahdollisuuksia nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä.

Arviointiasteikko:
0-5

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää