Ajankohta: 4.9. – 8.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Väyläopiskelijat ja kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettaja: Salla Vaahersalo
 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin ammattiin opiskeleville mm. varastonhoitajasta-> insinööriksi (AMK) logistiikka tai tradenomiksi (AMK) logistiikka.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK) tai Tradenomi (AMK), Logistiikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 20.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Sinä osaat määritellä yleisesti logistiikan ja toimitusketjun käsitteet
  • Sinä osaat logistiikan peruskäsitteet ja –toiminnot
  • Sinä osaat huomioida basics of logistics osana toimitusketjun hallintaa

Sisältö:

  • Miten määrittelet logistiikan?
  • Miten määrittelet toimitusketju-käsitteen?
  • Mitä ovat logistiset toiminnot?
  • Miten logistisia toimintoja arvioidaan ja seurataan yritystoiminnassa?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen logistiikkajärjestelmän rakenteeseen?
  • Mitkä ovat logististen toimintojen ympäristövaikutukset?
  • Kuinka logistiikan perusteet liittyy toimitusketjuosaamiseen?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää