Ajankohta: 2.5.-20.6.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 70
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Raimo Päivärinta

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Logistiikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 24.4.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Ymmärrät turvallisuuden merkityksen toimitusketjussa.
  • Ymmärrät turvallisuuden ja riskienhallinnan merkityksen toimitusketjussa sekä niiden kokonaisvaltaisuuden kiinteänä osana muuta liiketoimintaa.
  • Tunnet yleisimmät turvallisuuden kehittämiseen ja varmistamiseen tähtäävät kansainväliset sopimukset ja keskeisimmät standardit.

Sisältö:

  • Mitä turvallisuudella tarkoitetaan toimitusketjussa?
  • Kuinka kuvailet prosessilähtöiseen rakenteeseen liittyvän tiedon, rahan ja tavaran siirtämisen?
  • Millaisia seikkoja liittyy turvallisuuteen ja riskienhallintaan kansainvälisessä hankintaprosessissa?
  • Kuinka varmistetaan maahantuonnin yleiset edellytykset mukaan lukien tiedonsiirto, sopimukset, kuljetus, tulliselvitys, varastointi ja jakelu niin vähittäismyyntiin kuin kuluttajille?

Toteutus:
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi:
Opiskelija osaa
a. Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. Työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä
sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
c. Soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri
tilanteissa

Arviointiasteikko:
0 – 5
 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160/Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää