Ajankohta: 5.8.-28.10.2020, lähiopetuspäivät seuraavasti (pakollinen läsnäolo)
Ke 05.08.     10:00 – 18:00         
To 06.08.     08:00 – 17:00     MAASTO          
Ke 02.09.     10:00 – 18:00     MAASTO         
Pe 02.10.     08:00 – 15:00         
Ke 28.10.     10:00 – 18:00       
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus ja maasto-opetus
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Sini Rantanen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 7.6.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Tunnet ekologisen kestävyyden asettamat haasteet ja rajoitukset metsänhoidolle.
Huomioit lakien ja metsäsertifioinnin vaikutukset metsätaloudessa.
Edistät talousmetsien monimuotoisuutta työssäsi.

Sisältö:
Tunnetko ekologisen kestävyyden asettamat haasteet ja rajoitukset metsänhoidolle?
Miten huomioit lakien ja metsäsertifioinnin metsätaloudessa?
Miten edistät talousmetsien monimuotoisuutta työssäsi?

Toteutus:
Opintojakso koostuu lähipäivistä ja itsenäisesti tehtävistä harjoitustöistä (verkkomateriaali). Lähipäivät koostuvat sekä luento- että maasto-opetuksesta. Ohjeet itsenäisiä harjoitustöitä varten annetaan lähipäivien aikana. Opintojakson pääpaino on itsenäisessä opiskelussa, jonka määrä on noin 60 % koko opintojaksosta.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintojakson opiskelumateriaalit ovat Learnissa.
Tenttivaatimukset: Luennoilla ja maastoharjoituksissa käsitellyt asiat sekä materiaalit.
Tentti järjestetään opintojakson päätteeksi.

Arviointi:
Opiskelija osaa
etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa
perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko:
1-5
 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050/ Maria del Mar Marquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli  perumista ei ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää