Ajankohta: 14.1.-31.5.2021, lähiopetuspäivät 14.1. ja 19.5. kokonaisia päiviä
Koulutuspaikka: Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Laura Hokkanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat käyttää luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyviä peruskäsitteitä.
Tunnistat luovien ja kulttuuristen menetelmien vaikutukset nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.
Osoitat perehtyneisyytesi luovien ja kulttuuristen menetelmien käyttöön.
Tunnistat eri taiteenlajien käyttömahdollisuudet nuoriso- ja yhteisötyössä.

Sisältö:
Mitkä ovat luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet?
Miten luovilla ja kulttuurisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen?
Miten luovia ja kulttuurisia menetelmiä käytetään?
Miten eri taidelajeja ja menetelmiä käytetään nuoriso- ja yhteisötyössä?

Toteutus:
Opintojaksolla tarkastellaan kulttuuri- ja taidekasvatuksen muotoja, kuten sanataidetta, kulttuuriperintökasvatusta, taide-elämyksen käsikirjoittamista ja kulttuurisen nuorisotyön menetelmiä. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista ja oppimistehtävistä. Opintojakson yhteydessä toteutetaan ohjausharjoitus sekä tutustutaan johonkin kulttuuri- ja taidelähtöiseen toteutukseen.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 1op vastaa 27 h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, portfolio 1op, elämystuokion järjestäminen 1 op ja sanataideharjoitukset 1 op.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali ja kirjallisuus jaetaan tunnilla.

Arviointi:
Osaat käyttää johdonmukaisesti luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyvää sanastoa.
Osaat toimia kohderyhmien kanssa käyttäen luovia ja kulttuurisia menetelmiä.
Osaat käyttää keskeisiä luovia ja kulttuurisia menetelmiä ja tekniikoita.

Arviointiasteikko:
0-5

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää