Ajankohta: 10.1.-30.4.2022, verkko-opetus tiistaisin 11.1.-19.4.2022 klo 14.45-16.15 (lukuunottamatta 1.3.)
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Sirpa Sahinjoki, Laura Pulkkinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat käyttää majoitus- ja tilapalveluiden (facility services) tuottamisen ja johtamisen ammattikäsitteitä ja tunnuslukuja.
 • Osaat hyödyntää laadunhallinnan järjestelmiä ja menetelmiä palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa.
 • Osaat vertailla majoitus- ja tilapalveluiden tuottamisen eri vaihtoehtoja ja valita niistä kohteeseen sopivimman.
 • Osaat suunnitella asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita majoitus- ja tilapalveluja.
 • Osaat toimia rakennushankkeessa toimialasi edustajana.

Sisältö:

 • Mitkä ovat majoitus- ja tilapalveluiden tuottamisen ja johtamisen keskeiset ammattikäsitteet ja tunnusluvut?
 • Kuinka hyödynnät laadunhallinnan järjestelmiä ja menetelmiä majoitus- ja tilapalveluiden tuottamisessa ja johtamisessa.
 • Kuinka vertailet majoitus- ja tilapalveluiden tuottamisen eri vaihtoehtoja ja käytät tietoa päätöksenteon pohjana?
 • Kuinka tuotat asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita majoitus- ja tilapalveluita?
 • Kuinka tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon toimintojen edellyttämät tilat ja varusteet.

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Opintojaksoon sisältyy lähiopetusta 28h tai verkko-opetusta, mahdollisia opintokäyntejä majoitusliikkeisiin ja itsenäistä tai pienryhmässä työskentelyä.

Lähitunneilla, vierailuilla ja vierailijoiden luennoilla perehdytään majoitus-ja tilapalveluiden operatiivisten toimintojen johtamiseen, laadunhallinnan järjestelmiin ja menetelmiin, majoitus- ja tilapalveluiden tuottamisen eri vaihtoehtoihin ja kilpailuttamiseen.

Opintojakson suoritusvaatimuksena on osallistuminen opetukseen ja opintokäynneille. Jokainen opiskelija tekee myös oppimistehtävän, joka on kytketty opintojakson teorialuentoihin, ajankohtaisiin aiheisiin, vierailuihin ja opintokäynteihin.

Opiskelumateriaali: 

 • Opettajan materiaali Learnissä.
 • Rautiainen M, Siiskonen M, 2020 – Hotellivaraukset – Majoitusala tutuksi
 • Rautiainen M, Siiskonen M, 2015 (tai uudempi) Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus
 • Aunola E, Heikkinen V.A – Näkökulmia vieraanvaraisuusalan tulevaisuuteen ja johtamiseen
 • Mahdollinen muu oppimateriaali esitellään opintojakson alkaessa.

Arviointi: Tarkempi arviointi käydään läpi opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää