Ajankohta: 9.9.-15.12.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina Moodlessa, ei lähiopetuspäiviä
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Anna-Liisa Immonen, Pia Jääskeläinen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 25.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat tunnistaa ja kuvata yrityksen markkina- ja kilpailuympäristöön liittyvää tiedon tarvetta.
Osaat hankkia ja analysoida yrityksen markkina- ja kilpailuympäristöä koskevaa oleellista tietoa.
Osaat tehdä johtopäätöksiä ja soveltaa tietoa käytännön päätöksentekoon.

Sisältö:
Mitä ovat yrityksen markkina- ja kilpailuympäristön toimijat ja vaikuttavat tekijät?
Millaista tietoa yritys tarvitsee markkina- ja kilpailuympäristöstään?
Miten yritys voi hankkia ja analysoida tietoa markkina- ja kilpailuympäristöstä?
Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen talouden hallintaan?
Miten tietoa käytetään päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali koostuu opettajan kokoamasta aineistosta, joka löytyy opintojakson alkaessa Moodlesta. Aineistona on videoita, e-kirjalinkkejä, ja linkkejä eri tahojen nettisivuille, joista voi hankkia tietoa tulevaisuuden tutkimisesta, trendeistä jne.

Suoritustapa:
2 pakollista yksilötehtävää, joilla voi saavuttaa maksimissaan arvosanan 2: Tehtävässä 1 analysoidaan yrityksen toimintaympäristöä ja tehtävässä 2 analysoidaan valitsemasi yrityksen toimintaympäristön tulevaisuuden trendejä. Kolmas tehtävä on paritehtävä (voi tehdä myös itsenäisesti) ja vapaaehtoinen. Kolmannessa tehtävässä tutustutaan yrityksen rahoitusvaihtoehtoihin sekä tarkastellaan yrityksen taloudellista toimintaympäristöä. Lisäksi tehtävässä innovoidaan uusia palveluja ja/tai tuotteita perustuen tehtävässä 1 ja 2 analysoidulle yritykselle.

Työmäärä:
1 op = 27 h opiskelijan työtä, eli kokonaistyömäärä on 135 h.

Arviointi:
Arviointiasteikko 0-5.
a) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä ja arvioida sitä kriittisesti
b) osaat tunnistaa ja kuvata yrityksen ja toimialan haasteita ja niihin liittyvän tiedon tarvetta
c) osaat valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia malleja, menetelmiä ja tekniikoita ja perustella valinnat

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää