Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 2 kk.
Huom. syksyn ensimmäinen aloitus on 6.8.2024. Viimeinen aloitus on 29.10.2024. Opintojakson toteutus päättyy 31.12.2024.

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Katso myös opintojakso Sosiaalisen median markkinointijuridiikan perusteet 3 op

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 27.10.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tämä opintojakso soveltuu hyvin suoritettavaksi yhdessä (ja pohjatiedoiksi) erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin painottuvan ja sisällöltään sekä opintovaatimuksiltaan kevyemmän opintojakson ”Sosiaalisen median markkinointijuridiikan perusteet” (3 op) kanssa.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä markkinointia koskevaan suomalaiseen lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin sekä kuluttajamarkkinoinnin että business to business -markkinoinnin kannalta tarkastellen.
Tunnistat Kuluttajansuojalain ja Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain ja niiden mukaisen oikeuskäytännön tärkeimmät määräykset.
Olet perehtynyt markkinoinnissa eteen tuleviin tekijänoikeuskysymyksiin ja markkinoinnin valvonta- ja seurantajärjestelmiin sekä henkilötietojen käsittelyyn markkinoinnissa.
Sinulla on valmiudet arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa markkinointia juridisesta näkökulmasta.
Tunnistat ja osaat kuvata markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon.

Sisältö:
Mitkä ovat kuluttaja- ja B2B-markkinoinnin keskeiset säännöt?
Millaisia toimialakohtaisia markkinoinnin säännöksiä on?
Miten suojataan brändejä, tuotteita ja palveluja?
Mitä ovat kilpailijoihin kohdistuvat moitittavat markkinoinnin menettelyt?
Miten henkilötietoja voidaan käyttää markkinoinnissa?
Mitkä ovat seuraamukset sääntöjen vastaisesta markkinoinnista?

Toteutus:
Opintojakson voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolla on yksi toteutusosa. Opintojakso suoritetaan neljällä erillisellä tentillä. Näistä tenteistä kolme on tietyssä järjestyksessä suoritettavia ja vaativuudeltaan lisääntyviä monivalintatenttejä. Neljäs tentti on aineistotentti, jonka kysymyksiin vastataan kysymyksen yhteydessä annettavan aineiston perusteella.

Tentit voi suorittaa sähköisesti etätentteinä Learn-verkko-oppimisympäristössä oman aikataulun mukaisesti.

Kaikkien tenttien aikataulut on ilmoitettu opintojakson Learn-sivuilla. Tentit ovat vapaasti suoritettavissa opiskelijan oman valinnan mukaan tietyn aikataulun mukaisesti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
– Koivumäki: Markkinointijuridiikka 2022. Kirja on saatavilla myös e-kirjana
– Erillisen aineistotentin yhteydessä ilmoitetut/osoitetut materiaalit.
– Markkinointiin liittyvät Learn-alustalla ohjeistetut itsesääntelyohjeet
– Muu opintojakson Learn-alustalla ilmoitettu aineisto.

Arviointi:
Tenteistä kerätty yhteispistemäärä. Maksimipisteet 100 pistettä, hyväksymisraja ja arvosanan 1 raja on 41 pistettä.

Opiskelijan osaamista arvioidaan seuraavilla osa-alueilla:
– Tunnet markkinointijuridiikan perussäännöt.
– Osaat käyttää asiantuntevasti markkinoinnin lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
– Osaat tunnistaa ja kuvata markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon.
– Osaat arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa markkinointia juridisesta näkökulmasta.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää