Ajankohta: 1.9. – 31.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot (Teams ja Learn)
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 45
Kohderyhmä: FISE-puurakenteiden suunnittelijan pätevyyteen tähtääville.
Edeltävä osaaminen: Puurakenteiden suunnittelu eurokoodi 5 mukaan 
Opettaja: Jani Pitkänen

Opintojakso on osa koulutuskokonaisuutta, josta kootaan tarjontaa rakennuttajille, suunnittelijoille ja toteuttajille. Opintoja voivat suorittaa rakennusinsinöörit, arkkitehdit, rakennusarkkitehdit, rakennusmestarit, talotekniikan ja ympäristötekniikan insinöörit.

Koulutuskokonaisuus soveltuu myös erinomaisesti FISEn pätevyyksiä hakeville suunnittelijoille, joilta puuttuu vaativan puurakentamisen pätevyyden saamiseksi edellytetyt insinööriopinnot.

Koulutukseen eivät voi osallistua korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat.

 
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), rakennustekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 20.8.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin. 

Tavoitteet: 

 • Sinä opit, mitä ovat massiivipuulevyrakenteet, miten niitä valmistetaan ja käytetään. 
 • Sinä opit, massiivipuulevyjen käyttöä rakennejärjestelmissä 
 • Sinä opit massiivipuulevyn mitoituksen murto-, käyttö- ja onnettomuusrajatilassa. 

Sisältö: 

Massiivipuulevyt (CLT, LVL): 

 • tuotteet 
 • valmistus 

Rakennejärjestelmät (CLT, LVL): 

 • tasoelementit 
 • tilaelementit 
 • hybridi 

Suunnittelu (CLT): 

 • puukerrostalon jäykistys 
 • rakenteiden mitoitus 
 • rakenteiden liitosten mitoitus 
 • palomitoitus 

Toteutus:
Opetus tapahtuu verkossa, Teamsin kautta. Verkkotunteja on iltaisin 4 kpl 17:00-19:30 (luentotunnit) ja 3 kpl 18:00-19:00 (kyselytuntit). Muu aika on omatoimista opiskelua (teorian lukemista, laskemista ja itseopiskelun harjoittelualustan tekemistä). Opiskelualustana käytetään Learn-alustaa. 

 • ma 04.09.2023 klo 17:00-19:30, Luento 1 
 • ma 25.09.2023 klo 17:00-19:30, Luento 2 
 • ma 02.10.2023 klo 18:00-19:00, Kysely 1 
 • ma 16.10.2023 klo 17:00-19:30, Luento 3 
 • ma 30.10.2023 klo 18:00-19:00, Kysely 2 
 • ma 20.11.2023 klo 17:00-19:30, Luento 4 
 • ma 04.12.2023 klo 18:00-19:00, Kysely 3 

1 opintopiste opiskelijan työtä vastaa n. 27 tuntia.

Opiskelumateriaali: 
Jokaisella osallistujalla pitää olla RIL 205-1-2017 Puurakenteiden suunnitteluohje Eurokoodi. Muu materiaali jaetaan opintojaksolla. 

Arviointi: 
Tentti, joka koostuu teoriakysymyksistä (50 %) ja laskuista (50 %). Tentti koostuu satunnaisista itseopiskelun harjoittelualustan kysymyksistä. 

Itseopiskelun harjoittelualusta (koostuu teoriatehtävistä ja laskutehtävistä aiheittain) 

 • Läpäisyraja 80 %, saa tehdä niin useasti kuin haluaa 
 • Jos tentistä saa arvosanan 3 tai enemmän, niin itseopiskelun harjoittelualustaa ei tarvitse tehdä.  
 • Jos tentin arvosana alle 3, niin itseopiskelun harjoittelualustaa täytyy tehdä. 
 • Riittävän ajoissa läpäistystä harjoittelualustasta (kaikki läpäisty) saa lisäpisteitä 

Arviointiasteikko:
0 – 5
 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160  / Janika Korento

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Koulutus on vuosina 2021-2023 OKM:n erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Xamk. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää