Ajankohta: 29.8.-16.12.2022
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Jatkoväyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Kalle Tarhonen, Esa Huuhtanen (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Jatkoväyläopiskelija:Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin mm. asentajasta, koneistajasta, levyseppähitsaajasta, putkiasentajasta, prosessinhoitajasta, automaatioasentajasta, sähköasentajasta -> insinööriksi (AMK) energiatekniikka.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri(AMK), Energiatekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 14.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • tunnistaa yleisimmät metallituotteiden rakennemateriaalit
 • kertoa yleisimmät metallituotteiden valmistusmenetelmät
 • esittää rakennemateriaalien valmistusteknisiä ominaisuuksia
 • valita kohteeseen tarkoituksenmukaisen materiaalin
 • tunnistaa tärkeimmät metallituotteiden työstökoneet ja työkalut
 • käyttää metallityöstökoneita ja työkaluja turvallisesti
 • käyttää eri hitsausmenetelmiä turvallisesti

Sisältö:

 • Millaisia materiaaleja käytetään metallituotteiden, koneenosien ja koneiden rakenteissa?
 • Miten metallituotteita valmistetaan?
 • Mitä lujuus- ja työstöominaisuuksia metallituotteen valmistusmateriaaleilta vaaditaan ja miten lämpökäsittelyllä voidaan vaikuttaa metallin ominaisuuksiin?
 • Miten valitsen materiaalin eri kohteisiin?
 • Millaisia työkaluja ja työstökoneita käytetään metallituotteiden valmistukseen?
 • Miten käytän työstökoneita ja työkaluja turvallisesti?
 • Mitä hitsausmenetelmiä on olemassa ja mitkä ovat niiden erityispiirteet ja miten hitsaan turvallisesti?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa Xamkin Kotkan kampuksella.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi:
Opiskelija osaa
– käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
– hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
– käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
– toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Arviointiasteikko: 1 – 5
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää