Ajankohta: 7.3.-1.5.2022, verkko-opetus 7.3., 28.3. ja 11.4. klo 17.00-19.00
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Anu Rantanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 20.2.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat hahmottaa henkilöstöhallinnon kokonaisuuden.
 • Osaat tunnistaa rekrytointiprosessin vaiheet.
 • Osaat työlainsäädännön keskeiset periaatteet.
 • Osoitat perehtyneisyyttä palveluyrityksen henkilöstöjohtamisen periaatteisin.
 • Osaat tunnistaa keskeiset toiminnan mittaamisen periaatteet matkailu- ja ravitsemisalalla.
 • Osaat työhyvinvoinnin johtamisen ja elinkaarijohtamisen periaatteet.

Sisältö:

 • Mitkä ovat henkilöstöhallinnon osa-alueet?
 • Mistä tekijöistä koostuu työhyvinvoinnin johtaminen?
 • Mitkä ovat rekrytoinnin eri vaiheet?
 • Mikä on työmarkkinajärjestelmän ja työlainsäädännön merkitys ja sisältö?
 • Mikä on palkitsemisen kokonaisuus?
 • Miten osaamista johdetaan?
 • Mikä on elinkaariajattelun merkitys henkilöstöhallinnon näkökulmasta?
 • Mitä tarkoittaa vastuullisuus osana henkilöstöjohtamista?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson alussa on Teams luento, jossa kerrotaan opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat. Luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn alustan linkin kautta.

Opiskelumateriaali: 

Learn alustalla esitetty materiaali sekä muu itse hankittu oppimistehtävien suorittamista tukeva materiaali

Arviointi:

Opiskelija osaa:

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
 • toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
 • toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
 • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää