Ajankohta: 10.1.-6.3.2022, aloitusinfo verkon kautta 11.1.2022 klo 17-18.30
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Tiina Tuovinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 19.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osoitat perehtyneisyyden kustannuslaskentamenetelmiin ja kannattavuuslaskentaan matkailu- ja ravitsemisalalla.
  • Harjoittelet suoritekohtaisten kustannusten ja kannattavuuden selvittämistä sekä hinnoittelua erilaisia tuote- kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia laatimalla.
  • Osoitat perehtyneisyytesi taloussuunnittelun ja budjetoinnin merkitykseen tulosyksikön toiminnalle ja osaat tulkita ja seurata budjettia ja laatia esimerkkibudjetin pienelle yritykselle.

Sisältö:

  • Mitä ovat kustannuslaskentamenetelmät ja kannattavuuslaskenta?
  • Miten selvitetään suoritekohtaiset kustannukset ja kannattavuus?
  • Miten lasketaan erilaisia tuotekalkyyleja sekä kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia?
  • Mikä on budjetoinnin merkitys tulosyksikölle?
  • Miten budjettia tulkitaan ja seurataan, miten se laaditaan?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Suoritustapa verkkototeutuksena; itsenäinen eri aihealueisiin tutustuminen ja arvioinnin perustana olevien oppimistehtävien palauttaminen. Opintojakso käynnistyy Teams-orientaatioluennolla. Oppimistehtäville määritellyt palautusajankohdat.

Opiskelumateriaali: 

Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Arviointi: Opintojaksolla on eri tyyppisiä arvioitavia tehtäviä kustannus- ja kannattavuuslaskennan aihealueista.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää